Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- Funkčný plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh + príplatky podľa § 126 zákona o štátnej službe č. 55/2017 Z. z.; -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1036 €

Náplň práce

• Komplexné zabezpečenie prác súvisiacich s vymáhaním nezrovnalosti v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a 2014-2020 a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.
• Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov Európskej únie.
• Spolupráca na príprave koncepčných materiálov, stanovísk k medzirezortným pripomienkovým konaniam a iným materiálom v rámci svojej zodpovednosti.
• Vystavovanie dohôd o splátkach, dohôd o odklade plnenia a dohôd o započítaní pohľadávok pri nezrovnalostiach evidovaných v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a 2014-2020 a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, sleduje ich dodržiavanie.
• Zabezpečenie odstúpenia nezrovnalosti prijímateľov v konkurze, reštrukturalizácii a likvidácii a nevysporiadaných nezrovnalostí po vydaní rozhodnutia o uložení odvodu za porušenie finančnej disciplíny na vymáhanie.
• Vypracúvanie prehľadov o nezrovnalostiach a vysporiadaných finančných prostriedkoch k monitorovacím a finančným správam.
• Vypracúvanie metodických postupov pre procesy vymáhania prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a 2014-2020 a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Budete u nás pracovať na odbore nezrovnalostí a finančných vyrovnaní.

Koho hľadáme

právnika

Prečo si vybrať nás

• 5 dní dovolenky navyše.

• Multisport karta
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii