IT Architekt

štátne IT
vývoj digitálnych produktov
it architekt
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
uvádzaný je len tarifný plat - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
1214 - 2428 €

Náplň práce

Vašou náplňou práce na pozícii IT architekta bude:

Typické činnosti:
• návrh architektúry a analýza riešenia pre požiadavky na zmenu alebo vývoj nových aplikácií
• Tvorba IT štandardov a cieľovej Enterprise architektúry
• zodpovednosť za kvalitu celého riešenia (najmä z pohľadu dlhodobej udržateľnosti) a efektívne využitie zdrojov (finančných, ľudských)
• návrh softvérového riešenia s ohľadom na funkcie systému a kritické atribúty softvérového produktu: bezpečnosť, dostupnosť, výkonnosť, spoľahlivosť, rozšíriteľnosť a flexibilitu do budúcna

Ďalšie činnosti:
• Konzultácie pri zavádzaní nových informačných systémov.
• Participácia na vytváraní produktov podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.
• Analýza slabých miest, nedokonalostí a porúch na poskytnutých IT riešeniach.
• Testovanie a kontrolovanie softvéru.
• Aktívna komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi.
• Zodpovednosť za dosahovanie stanovených cieľov.
• Zabezpečovanie implementácie požiadaviek zákazníkov.
• Kooperácia s IT špecialistami a programátormi pri návrhoch možných riešení.
• Tvorba náčrtov a modelových riešení ako nástroja pre komunikáciu s cieľovými užívateľmi i pre komunikáciu s technickým riešiteľským tímom
• Komunikácia s koncovými a potencionálnymi užívateľmi/zákazníkmi vyvíjaného hardwaru, pochopenie a analýza ich potrieb
• Komunikácia s technickým vývojovým tímom – HW/SW inžinieri, dizajnéri, vývojári a iní
• Usmerňovanie a inštruovanie vývojového tímu
• Definovanie požiadaviek na HW na najvyššej úrovni, t.j. na úrovni a z pohľadu užívateľa
• analýza nákladov, výber metodiky riešenia z pohľadu ceny, napr. vlastný vývoj vs. použitie dostupných komponentov
• rozčlenenie HW systému na zrozumiteľne definované časti
• testovanie a verifikácia vývojových verzií a konfrontácia z pohľadu definovaných užívateľských požiadaviek
• Spolupráca s projektovým manažérom, IT analytikom pri definovaní nových zmien a doplnení existujúcich systémov
• Spolupráca s dodávateľom pri naceňovaní väčších zmenových konaní
• Návrh a detailná dokumentácia integrácií
• Súčinnosť pri vývoji aplikácie, participácia na riešení chýb identifikovaných počas vývoja alebo testingu
• Vývoj a úprava jednotlivých častí aktuálneho systému
• Implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
• Úzka komunikácia s vývojovými kapacitami dodávateľov ohľadne distribúcie práce na požadovaných zmenových konaniach
• Dohľad pri technologických zmenách nasadzovaných dodávateľom riešenia
• komunikácia s dodávateľmi, developerským tímom a zadávateľmi
• definovanie návrhu systému do podoby architektonického popisu na základe cieľov a požiadaviek

Koho hľadáme

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Java EE, Rest Api, Soap, Maven, Angular, Hibernate, Gitlab, Temcity, SQL Server, Camunda alebo: WCF Rest Api, Soap, Sencha, Entity Framework, Angular, Gitlab, Teamcity, SQL Server.

Osobnostné predpoklady:

·         Analytické myslenie

·         Schopnosť aktívne riešiť problémy a výzvy

·         Samostatnosť

·         Aktívny prístup

·         Systematickosť

Prečo si vybrať nás

- mzda je závislá od skúseností kandidáta

• kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
•zľavové poukážky
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Architekt IS vychádza z podnikateľských potrieb a požiadaviek organizácie, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektúry IS/IT. Je to zodpovedná pozícia, ktorá podstatným spôsobom predurčuje efektívnosť využívania IS - zložitosť, flexibilitu, prevádzku, náklady. Zodpovedá za návrh a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii