Informátor/informátorka pre projekt zavedenia oddeleného zberu kuchynského odpadu z domácností

ekológia
environmentalistika
prírode a kvalite života
z odpadu
robiť svet krajším
práca v teréne
motivácia
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Mesačná odmena
140 EUR/mesiac Mesačná odmena vo výške 1140€ sa skladá zo základnej zložky mzdy 912€/mes. + osobné prémie 228 € /mes. (25% základnej zložky mzdy) Pri práci na dohodu odmena 6,50 €/hodina
912 - 1140 €

Náplň práce

Mesačná mzda pri úväzku 20 hod./týž.: 570€/mesiac (základná zložka mzdy 456€ + osobné prémie 25%)
Mesačná mzda pri úväzku 30 hod./týž.: 855€/mesiac (základná zložka mzdy 684€ + osobné prémie 25%)
Mesačná mzda pri úväzku 40 hod./týž.: 1140€/mesiac (základná zložka mzdy 912€ + osobné prémie 25%)

Práca na dohodu: základná zložka mzdy 6,50€ /hodina


Mesto Bratislava je povinné na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského odpadu k 1. januáru 2023 a preto bude naša spoločnosť počas roka 2022 kontaktovať domácností za účelom odovzdania nástrojov zberu (nádoby, košíky, kompostovateľné vrecká) a zároveň odborne motivovať obyvateľov k zapojeniu sa do triedenia kuchynského odpadu. Za týmto účelom hľadáme spolupracovníkov – motivátorov do projektu zberu kuchynského odpadu.

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu?

Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach.

Ako bude vyzerať náplň práce v danom projekte?
• komunikácia s obyvateľmi v každej mestskej časti Bratislavy a ich oboznámenie s novým projektom „Zberu kuchynského odpadu“ s cieľom motivovať ich k zapojeniu sa do triedenia kuchynského odpadu,
• distribúcia a odovzdávanie balíčkov na účely zberu (20 l nádoba, 10 l košík, kompostovateľné vrecká a informačný leták) obyvateľom mestských častí spojené s evidenciou o dodaní,
• poskytnutie detailných a komplexných informácii o spôsobe zberu a triedenia kuchynského odpadu,
• administratívna činnosť spojená s prácou na tablete podľa denného harmonogramu distribúcie v každej mestskej časti mesta Bratislava.

Pred samotnou distribúciou bude prebiehať školenie, kde dostanete kompletné informácie o priebehu vašej práce a systéme zberu. Zaškolíme Vás aj do práce s tabletom a evidenčným systémom. Prvé dni distribúcie budeme vašou podporou v teréne.

Ak máte záujem dozvedieť sa o projekte viac kliknite na naše video:
https://www.youtube.com/watch?v=H5WkRDkIWUk

Pracovný čas je v prípade plného úväzku stanovený v poobedňajších hodinách od 13:00 hod. do 21:00 hod. V prípade skráteného úväzku alebo brigády pracovný čas v danom rozpätí podľa dohody.

Koho hľadáme

Koho hľadáme? Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý/ktorá:
• má výborné komunikačné a argumentačné zručnosti - vítané sú skúsenosti s vystupovaním na verejnosti (bude komunikovať s obyvateľmi bytových aj rodinných domov),
• svojím nadšením dokáže motivovať druhých, je vytrvalý, asertívny, nenechá sa odradiť,
• je nekonfliktný, trpezlivo a vecne reaguje na námietky, či negatívny postoj protistrany,
• bol súčasťou aktivít súvisiacich so životným prostredím, čo je jeho výhodou,
• je schopný pracovať v teréne aj za nepriaznivého počasia s rovnakým nasadením (distribúcia „balíčkov“ bude prebiehať celoročne) a nevadí mu prejsť pár kilometrov denne,
• má skúsenosti s pracou v tíme, (bude súčasťou tímu 4 – 5 osôb) a vie riešiť aj prípadné nepredvídané situácie,
• má dobré orientačné schopnosti a pozná mesto Bratislava,
• je samostatný, precízny, spoľahlivý a ovláda prácu s PC.

Prečo si vybrať nás

  • firemné aktivity, finančný príspevok na stravné lístky v hodnote 3,90 Eur (podľa Zákonníka práce v zmysle ustanovení § 152 o stravovaní nevzniká nárok na finančný príspevok na stravné lístky pracovníkom na dohodu),

  • ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy, ktorá je zverejnená na webovej stránke našej spoločnosti OLO a.s. (okrem práce na dohodu).

Detaily

  • Študent vysokej školy
  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Sme mestský podnik OLO - Odvoz a likvidácia odpadu. Naším hlavným poslaním je prinášať inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva a zabezpečovať kvalitné služby v oblasti zberu, odvozu a sp..
Viac o organizácii