Odborník/odborníčka na hodnotenie zdravotníckych technológií

Možnosť byť pri vzniku a tvorení procesov v inštitúcii, ktorá má potenciál mať zásadný vplyv na zlepšovanie slovenského zdravotníctva. Hodnotenia inštitútu môžu usporiť milióny eur a viesť k vyšším štandardom liečby.
analytik
analytička
charakternosť
verejný záujem
zdravotníctvo
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat v závislosti od skúsenosti. Benefity: príspevok na DDS do výšky 3% z platu; karta MultiSport s čiastočným doplatkom; flexibilný pracovný čas; možnosť čiastočnej (po zapracovaní sa 40-60%) práce na home-office aj mimo COVID-19, príspevok na stravovanie 5€, zmluva na 1. rok na dobu určitú, následne ďalšia zmluva na dobu neurčitú.
1500 - 3000 €

Náplň práce

Hodnotenie nových zdravotníckych technológií (liekov, pomôcok, či prístrojov), na základe princípov medicíny založenej na dôkazoch v medzinárodnom štandarde EUnetHTA.

o   Aby mohli byť nové technológie hradené z verejného zdravotného poistenia, potrebujú preukázať, že prinášajú dostatočný prínos vzhľadom na ich náklady. V tomto procese sa výrobcovia snažia o to, aby ich produkt mohol byť v čo najväčšej miere hradený. Našou hlavnou úlohou v inštitúte bude zhodnotiť technológie na základe dostupných dát čo najobjektívnejšie a navrhnúť maximálnu úhradu, ktorú je v možnostiach štátu za preukázaný prínos zaplatiť.

o   Hodnotenie obsahuje najmä prácu s klinickými štúdiami, vedeckými publikáciami, odporúčaniami zahraničných HTA agentúr, medzinárodnými klinickými štandardmi, lokálnymi a zahraničnými dátami, aj s Excelom. S potrebným doškolením rátame.  

Tvorba analýz v ďalších témach slovenského zdravotníctva vo veci zvyšovania kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

o   Témy si budeme vyberať na základe podnetov z ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovni, od pacientov, odborníkov, ale aj z vlastnej iniciatívy.

Koho hľadáme

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie v oblasti medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied. Preferujeme vzdelanie z univerzít, ktoré sa umiestňujú v medzinárodných rebríčkoch hodnotení. 

Pracovné skúsenosti: v oblasti HTA (hodnotenie zdravotníckych technológií), medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, analýz, dát alebo štatistiky. Príležitosť vieme ponúknuť aj absolventom.  

Kľúčové zručnosti: kritické myslenie, dôslednosť, schopnosť identifikovať podstatu, schopnosť byť súčasťou, poctivosť a schopnosť učiť sa.

Ďalšie naučiteľné zručnosti: analýza štúdií, vedeckých článkov, medzinárodných klinických štandardov a hodnotení zahraničných liekových a HTA agentúr, práca s MS Word, MS Excel, práca s dátami, jasná formulácia textu.

Hľadáme ľudí, ktorí chcú zlepšiť svet, vložia do svojej snahy srdce a rozum a ani z jedného im nechýba.

Prečo si vybrať nás

Práca pre verejné dobro

Kolektív odborne kvalitných ľudí, ktorý študovali/pracovali v zahraničí a vrátili sa späť za prácou vo verejnom záujme

Vzdelávanie: z povahy práce budú naši zamestnanci neustále získavať nové vedomosti

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Hľadáme motiváciu v oblasti zdravotníctva, schopnosť rýchleho učenia sa, schopnosť práce v tíme, hľadanie riešení, prijímanie spätnej väzby, kritické myslenie, pozitívne uvažovanie.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Od 1.1.2022 vznikol Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO), ktorý má za úlohu analyzovať zdravotnícke technológie (lieky, pomôcky...), ktoré chcú byť štandardne hr..
Viac o organizácii