>

Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Suma základnej mzdy je uvádzaná ako minimálna (nie je finálna), skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami.
2500 €

Náplň práce

- Zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) v súlade platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu.
- Zostavuje a riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu, prideľovanie individuálnych zodpovedností, identifikáciu potrebných zdrojov, vypracovanie harmonogramu na zabezpečenie včasného dokončenia projektu, riadenie rizík a problémov plánovania projektu
- Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO, Dodávateľ) na realizácii pridelenému projektu.
- Koordinuje a monitoruje aktivity projektu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu
- Koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu. Riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu.
-Vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov. Spolupracuje pri manažovaní rozpočtu projektu, to zahŕňa pochopenie a overenie odhadov, sledovanie kolísania nákladov, efektívne riadenie zdrojov projektu, ako aj pochopenie a znalosť základov projektového manažmentu a finančného manažmentu;
- Trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Project - Základy
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Office - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Platný certifikát PRINCE2 - foundation
- Prax v riadení EÚ projektov, IT projektov, ITMS2014+,
MetaIS
- Organizačné a prezentačné schopnosti
- Strategické, analytické myslenie
- Komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti
- Bezúhonnosť
- Schopnosť pracovať pod tlakom a v teame, dodržiavanie
stanovených termínov

Prečo si vybrať nás

Baví Ťa IT a máš veľa nápadov, ako zlepšiť veci okolo seba?

Poď pracovať k nám a prispej k skvalitneniu elektronickej komunikácie medzi ľuďmi a štátom.

• práca v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom

• príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

• flexibilná pracovná doba

• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

• príspevok zamestnávateľa do III. dôchodkového piliera

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoloč..
Viac o organizácii
5. apr 2022
21. jún 2022