Vedúca/vedúci programového oddelenia

Marketing
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
možnosť priznania peňažných benefitov (osobné príplatky)
od 1450 €

Náplň práce

-          koncepčná vízii oddelenia v oblasti práce s verejnosťou, vyhľadávanie nových foriem budovania publika a nové spôsoby prezentácie odborného obsahu MMB;

-          vytváranie programu, ktorý reflektuje dejiny mesta Bratislavy v širších historických témach, ale aj vyhľadávanie súčasných tém, ktorými žijú obyvateľky a obyvatelia Bratislavy;

-          tvorba a realizácia sprievodných programov pre verejnosť rôznych vekových kategórií;

-          zabezpečovať podujatia po obsahovej aj produkčnej stránke;

-          vyhľadávať a rozvíjať nové spolupráce v rôznych oblastiach kultúrneho života;

-          budovanie tímu programového oddelenia;

-          podieľať sa na budovaní návštevníckej komunity MMB;

-          spolupráca na tvorbe vízie rozvoja Múzea mesta Bratislavy ako modernej a odbornej mestskej inštitúcie;

-          zabezpečovať administratívnu stránku podujatí a oddelenia;

-          vyhľadávanie a písanie grantových dotácií.

Ako vedúca/vedúci programového oddelenia budete spolupracovať s odbornými pracovníkmi a pracovníčkami MMB, s oddelením komunikácie a marketingu, s vedením múzea aj s externými spolupracovníkmi a spolupracovníčkami.

Koho hľadáme

-          Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti: história, muzeológie, dejiny umenia, kulturológia a príbuzné odbory;

-          Prax aspoň 3 roky;

-          Skúsenosť s realizáciou programov pre verejnosť;

-          Skúsenosti z pôsobenia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, kultúrnych inštitúcií a projektov sú výhodou;

-          Dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;

-          Všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;

-          komunikačné a prezentačné zručnosti;

-          analytické myslenie, kreativitu;

-          schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť;

-          otvorenosť, zvedavosť a ochotu učiť sa nové veci;

-          flexibilitu a kooperatívnosť;

-          aktívna znalosť anglického jazyka podmienkou.

 

Nesplnenie niektorej z požiadaviek neznamená automatickú diskvalifikáciu uchádzača/uchádzačky.

Prečo si vybrať nás

Benefity:

1.       možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %;

2.       možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;

3.       ďalšie benefity:

a)       pružný pracovný čas,

b)      zvýšený výmer dovolenky o jeden týždeň nad rámec zákona,

c)       možnosť práce z domu,

d)      sociálna politika – príspevok na stravovanie,

e)      práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta,

f)        voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave,

g)       možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Znalosť jazyka

  • - - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania, 2. životopis, 3. motivačný list, 4. koncepcia práce s verejnosťou prostredníctvom programových aktivít (min. 1 NS), 5. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie mesta Bratislava, hlavného mesta SR. Hlavným poslaním múzea je n..
Viac o organizácii