Správca / správkyňa múzeí a expozícií

správa majetku štátu
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
V závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok.
od 1300 €

Náplň práce

-          zodpovedá za bezproblémový chod múzeí a expozícií Múzea mesta Bratislavy po technickej a prevádzkovej stránke počas bežnej prevádzky v prenesených právomociach vedúceho oddelenia; na dennej báze reportuje stav vedeniu oddelenia;

-          prostredníctvom tímu technických zamestnancov spravuje priestory múzeí a expozícií, koordinuje povinnú prevádzkovú údržbu zariadení a zabezpečuje drobnú obnovu spravovaných objektov, kontroluje plnenie servisných zmlúv a zákonných revízií a z nich vyplývajúcich termínov;

-          úzko spolupracuje s internými oddeleniami, spracováva a koordinuje ich požiadavky na technickú asistenciu pri realizácii výstav, expozícií, eventov a krátkodobých prenájmov; spracováva požiadavky na logistiku;

-          koordinuje dennú prítomnosť a služby zamestnancom prvého kontaktu a technického zabezpečenia múzea, tím cca. 30 zamestnancov;

-          obstaráva prevádzkové a hygienické potreby a pomocný materiál;

-          zbiera dáta o stave zverených budov, expozícií a priestorov; vykonáva analýzu technického stavu objektov a iniciatívne hľadá operatívne riešenia pre zabezpečenie kontinuálneho chodu múzea;

-          zbiera dáta z informačných systémov a stave návštevnosti; spotrebe energií, tvorí databázy; vyhodnocuje a vytvára podnety na optimalizáciu služieb múzea poskytovaných návštevníkom a interným klientom; priamo vytvára a definuje štandard služieb;

Koho hľadáme

1.      Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie;

2.      Minimálne 3 roky praxe v organizovaní tímu ľudí v pozícii koordinátor/správca, technické vzdelanie výhodou, pozícia je zameraná na kvalitu poskytovanej služby, prehľadný manažment tímu a manažment času, dôslednú analýzu potrieb a precízne hodnotenie požiadaviek;

3.      Znalosť IT a Audiovizuálnej techniky výhodou;

4.      Vodičský preukaz skupiny B podmienkou;

5.      Samostatnosť pri výkone prác;

6.      Bezúhonnosť, čistý výpis registra trestov;

7.      Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, fyzická zdatnosť;

Prečo si vybrať nás

1.      Príspevok do DDS 2 %;

2.      Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;

3.      Ďalšie benefity:

a)      pružný pracovný čas v čase 6:00 – 19:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia

b)      mobilný telefón

c)      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;

d)      na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;

e)      sociálna politika – príspevok na stravovanie;

f)       práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;

g)      voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;

h)      možnosť priamo sa podieľať na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku a neustále zlepšovať poskytované služby návštevníkom

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie mesta Bratislava, hlavného mesta SR. Hlavným poslaním múzea je n..
Viac o organizácii