Knihovník/-čka knižnice

spoľahlivosť
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
V závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok.
od 1000 €

Náplň práce

- Prezenčná a absenčná výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy;

- Poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, spracovanie rešerší;

- Verifikácia a adjustácia knižničného fondu;

- Spracovávanie záznamov o knižničných dokumentoch v IS knižnice;

- Budovanie katalógu;

- Vedenie základných knihovníckych evidencií.

Koho hľadáme

Od uchádzača/ky očakávame:

- Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa;

- Dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;

- Výborné komunikačné a organizačné schopnosti;

- Spoľahlivosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, precíznosť;  

- Zmysel pre poriadok a prácu v tíme;

- Cudzí jazyk a skúsenosti z pôsobenia v oblasti knižníc sú výhodou.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek neznamená automatickú diskvalifikáciu uchádzača/uchádzačky.

Prečo si vybrať nás

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) je od roku 1868 najstarším nepretržite pôsobiacim múzeom na Slovensku. Dokumentuje históriu Bratislavy od najstaršieho obdobia. Knižnica MMB vznikla po založení múzea a tvorí ju Faustova knižnica, Farmaceutická knižnica, Príručná knižnica Múzea Janka Jesenského a vlastná knižnica múzea. Ochraňuje takmer 37 000 knižničných dokumentov so zameraním na dejiny mesta a života v ňom. Súčasť knižničného fondu tvorí aj muzeologická literatúra a knihy vzťahujúce sa k dejinám mesta Bratislavy, tzv. posoniensiá, pochádzajúce z dielní bratislavských kníhtlačiarov a vydavateľov.

Benefity:

1.      Možnosť priznania peňažných benefitov: osobný príplatok a odmeny, príspevok do DDS 2 %.

2.      Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;

Ďalšie benefity:

a)      pružný pracovný čas v čase 6:00 – 19:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia;

b)      čerpanie 3 dni tzv. sick day;

c)      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;

d)      sociálna politika – príspevok na stravovanie;

e)      práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;

f)       voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;

g)      možnosť podieľať sa na reorganizácii a modernizácii jednej z najstarších múzejných knižníc na Slovensku.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie mesta Bratislava, hlavného mesta SR. Hlavným poslaním múzea je n..
Viac o organizácii