Projektový koordinátor - hlavný štátny radca

VK/2022/2821 - hlavný štátny radca
Investície
Školstvo
Infraštruktúra
Debarierizácia
Inklúzia
Miesto
Bratislava
Nástup
3. október 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede (1 178,50 eur) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify.
1178.5 - 2357 €

Náplň práce

Projektoví koordinátori budú zodpovední za koordináciu projektového tímu zabezpečujúceho realizáciu/implementáciu predmetných investícií v súvislosti s plnením stanovených míľnikov a cieľov.

Koho hľadáme

Hľadáme odborníkov, ktorí budú mať na starosti realizáciu implementácie investícií v oblasti dobudovania školskej infraštruktúry so zameraním sa na výstavbu a rekonštrukciu materských a základných škôl, debarierizáciu budov väčších stredných škôl a budovanie školských knižníc ako centier učenia sa.

Prečo si vybrať nás

Benefity:

• neoceniteľná skúsenosť s implementáciou systémových reforiem a investícií v praxi

• príjem porovnateľný so súkromným sektorom

• 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, pružný služobný čas, možnosť práce z domu

• príspevky na DDS a dopravu do zamestnania

• možnosť využívania Multisportkarty

Znalosť jazyka

  • - Anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - Projektový manažment - pokročilý
  • - Implementácia finančných podporných mechanizmov - stredne pokročilý
  • - Realizácie stavieb - stredne pokročilý
  • - Finančný manažment - úplný začiatočník

Detaily

  • Profesionál
16. aug 2022

O organizácii

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a od..
Viac o organizácii