Miesto
Inštitúcie a agentúry EÚ
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
AST 1
3000 - 3395 €

Náplň práce

Inštitúcie EÚ hľadajú estónskych, holandských, chorvátskych, poľských, portugalských a talianskych jazykových asistentov.

Ako jazykový asistent budete pomáhať lingvistom, prekladateľom a právnikom lingvistom pri preklade, revízii a finalizácii textov a budete zabezpečovať správu dokumentov. Môže sa od vás vyžadovať terminologický výskum, spracúvanie textov a aktualizácia tematických prekladových pamätí. Pri plnení svojich úloh budete využívať špecializované IT nástroje a budete podporovať lingvistov a prekladateľov pri používaní týchto nástrojov.

Koho hľadáme

Ak sa chcete prihlásiť do tohto výberového konania:

  • musíte byť občanom EÚ

  • ovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ

  • musíte dôkladne ovládať jeden z týchto jazykov: estónčina, holandčina, chorvátčina, poľština, portugalčina a taliančina a uspokojivo ovládať angličtinu alebo francúzštinu.

  • mať postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore, ktorý súvisí s danou náplňou práce, alebo sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktorý umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a minimálne trojročnú odbornú prax, ktorá súvisí s danou náplňou práce

Prihlásiť sa môžete len na jeden jazykový profil.

Viac informácií o požadovaných kvalifikačných predpokladoch, podmienkach účasti a o tom, ako si podať prihlášku do tohto výberového konania, nájdete na stránkach EPSO.

Prečo si vybrať nás

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ i za jej hranicami. Medzi základné zásady EÚ patrí rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí.

Dodatočné informácie

Prihlášky je možné posielať do 24. mája 2022.

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 40 tisíc pracovníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor realizácie politík Európskej únie presadzuje a chráni záuj..
Viac o organizácii