Asistenti v odbore financie, účtovníctvo a digitálna komunikácia

Zverejnené pracovné ponuky sú informatívneho charakteru, prihlášky je potrebné posielať priamo cez web stránku EPSO EU Careers, kde nájdete všetky otvorené výberové konania.
kariera v eu
verejná správa
europska diplomacia
Miesto
Európske inštitúcie
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
AST 3
3914 - 4429 €

Náplň práce

Európske inštitúcie hľadajú asistentov (AST 3) v odboroch finančné riadenie, účtovníctvo a pokladnica, verejné obstarávania, grafického dizajnu a tvorby vizuálneho obsahu, sociálnych a digitálnych médií a spravovania webových stránok.

Koho hľadáme

Ponúkame príležitosti pre uchádzačov s ktorýmkoľvek z ďalej uvedených profilov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prihlásiť sa môžete len na jeden odbor.

  • Odbor 1 – Finančné riadenie: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť pomoc pri: príprave, plnení a monitorovaní ročného rozpočtu, vypracovávaní finančnej dokumentácie, monitorovane zmlúv, dohôd o grante a dohôd o úrovni poskytovaných služieb, zabezpečení správneho finančného riadenia, vykonávaní auditov akčných plánov/odporúčaní, poskytovaní poradenstva prevádzkovým oddeleniam pri riadení rozpočtových a finančných operácií, vypracúvaní finančných výkazov/štatistík.

  •  Odbor 2 – Účtovníctvo a správa pokladnice: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť pomoc pri: overovaní bankových účtov a hlavných údajov právnických osôb, správe faktúr, vykonávaní a monitorovaní schválených platieb, vymáhaní pohľadávok a zaznamenávaní súvisiacich účtovných položiek, správe aktív, odpisov a zásob, vymáhaní DPH, vykonávaní pravidelných finančných a účtovných kontrol, správe pokladnice, vypracúvaní správ, poskytovaní odbornej prípravy a podpory v oblasti účtovníctva.

  •  Odbor 3 – Verejné obstarávanie: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť pomoc pri: programovaní a realizácií postupov verejného obstarávania, vypracúvaní odpovedí, žiadostí o informácie/objasnenie, listov týkajúcich sa postupov verejného obstarávania, právnom a finančnom monitorovaní zmlúv, navrhovaní, vývoji a údržbe systémov elektronického obstarávania, poskytovaní odbornej prípravy a podpory prevádzkovým útvarom v súvislosti s pravidlami a najlepšími postupmi vo verejnom obstarávaní.

  •  Odbor 4 – Grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť: zabezpečovanie grafického dizajnu kvalitných komunikačných produktov naprieč tlačenými a digitálnymi kanálmi, médiami a jazykmi, transformácia komplexných údajov do jasných a stručných vizuálov, dodržiavanie inštitucionálnej vizuálnej identity a pokynov pre komunikáciu, definovanie technických a grafických údajov publikácií a zabezpečenie monitorovania výrobného procesu, používanie Adobe Creative Cloud, najmä Illustrator, Photoshop, InDesign a After Effects.

  • Odbor 5 – Sociálne a digitálne médiá: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť: vytváranie, monitorovanie a meranie organických a platených kampaní na sociálnych médiách, príprava plánu pre sociálne médiá, sledovanie výkonnosti a pomoc pri auditoch sociálnych médií, monitorovanie a podávanie správ o komunikačných kampaniach, úzka spolupráca s redaktormi, tímami pre sociálne médiá, videografikmi a grafickými dizajnérmi, vyberanie tém pre videozáznamy, písanie scenárov, titulkov a stručných informácií pre audiovizuálny tím, tvorba zvukového a obrazového obsahu pre sociálne médiá.

  •  Odbor 6 – Správa webových stránok: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť: vytváranie, riadenie, aktualizácia a monitorovanie inštitucionálnych webových stránok, intranetov a podstránok, vytváranie webového obsahu a zabezpečenie jeho kompatibility s rôznymi platformami a asistenčnými technológiami, úlohy súvisiace s optimalizáciou pre vyhľadávače, vypracúvanie správ o webovej analýze, správa platforiem na prihlásenie sa na odber e-mailov a systémov na správu obsahu, premieňanie potrieb inštitúcie do technických požiadaviek pre vývojárov, monitorovanie technologického vývoja v tejto oblasti.

Podmienky účasti na výberovom konaní

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚ, dôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a uspokojivo ovládať ďalší úradný jazyk EÚ. Jeden z jazykov musí byť angličtina.

Navyše musíte mať:

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax. Diplom môže byť v týchto oblastiach:

Pre odbor 1: ekonómia, verejná správa, podniková správa, účtovníctvo, financie/finančné riadenie, právo alebo priamo súvisiaca oblasť.

Pre odbor 2: účtovníctvo alebo finančníctvo/finančné riadenie.

Pre odbor 3: ekonómia, verejná správa, podniková správa, účtovníctvo, financie/finančné riadenie, právo alebo priamo súvisiaca oblasť.

Pre odbor 4: grafický dizajn, vizuálna komunikácia, komunikačný dizajn, komunikácia alebo priamo súvisiaca oblasť.

Pre odbor 5: komunikácia, marketing, žurnalistika, tvorba obrazových materiálov alebo videí, európske štúdie, medzinárodné vzťahy, digitálny marketing alebo priamo súvisiaca oblasť.

Pre odbor 6: diplom v odbore informačných a komunikačných technológií (IKT), komunikácie, marketingu, žurnalistiky, tvorby obrazových materiálov alebo videí, európskych štúdií, medzinárodných vzťahov, digitálny marketing alebo v priamo súvisiacej oblasti.

alebo

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax. 

Prečo si vybrať nás

Inštitúcie a agentúry EÚ ponúkajú svojim zamestnancom profesionálne prostredie s množstvom príležitostí pre ich osobný a kariérny rast. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Viac informácií o politike rovnakých príležitostí úradu EPSO nájdete na tejto osobitnej stránke.

Viac informácií o požadovaných kvalifikačných predpokladoch, podmienkach účasti a o tom, ako si podať prihlášku do tohto výberového konania, nájdete na stránke EU Careers.

Dodatočné informácie

Prihlasovanie je možné do 25. októbra 2022. Zverejnené pracovné ponuky sú informatívneho charakteru, prihlášky je potrebné posielať priamo cez web stránku EPSO EU Careers, kde nájdete všetky otvorené výberové konania.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
  • Študent vysokej školy
  • Čerstvý absolvent vysokej školy

O organizácii

Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 40 tisíc pracovníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor realizácie politík Európskej únie presadzuje a chráni záuj..
Viac o organizácii