Miesto
Brusel, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obranný priemysel a vesmír (GR DEFIS).
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
AD 7 od 6 414,44 EUR do 7 257,53 EUR, AD 9 od 8 211,43 EUR do 9 290,71 EUR
6414.44 - 9290.71 €

Náplň práce

Administrátori (AD 7): Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť vypracúvanie a monitorovanie priemyselnej politiky EÚ a politiky pre vnútorný trh EÚ v oblasti obrany, práca na stanovovaní priorít financovania európskych obranných programov, monitorovanie a analýza technologických a trhových trendov v oblasti obrany, navrhovanie a monitorovanie činností na podporu podnikania a priemyslu EÚ v oblasti obrany.

Experti (AD 9): Okrem uvedených úloh budete aj prerokúvať a monitorovať zložité právne a administratívne dohody, koordinovať tímy a vykonávať dohľad nad nimi a zastupovať Komisiu v diskusiách a rokovaniach s hlavnými zainteresovanými stranami v sektore obrany.

Koho hľadáme

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚ, dôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a uspokojivo ovládať angličtinu. Budete musieť spĺňať aj tieto kritériá, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétneho odboru:

  • Administrátori (AD 7): Musíte mať aspoň 4-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 6-ročnú relevantnú odbornú prax – alebo aspoň 3-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 7-ročnú relevantnú odbornú prax.

  • Experti (AD 9): Musíte mať aspoň 4-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 10-ročnú relevantnú odbornú prax – alebo aspoň 3-ročné vysokoškolské vzdelanie a následnú aspoň 11-ročnú relevantnú odbornú prax.

Prečo si vybrať nás

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ i za jej hranicami. Medzi základné zásady EÚ patrí rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí.

 

Viac informácií o požadovaných kvalifikačných predpokladoch, podmienkach účasti a o tom, ako si podať prihlášku do tohto výberového konania, nájdete na stránke EPSO.

 

Dodatočné informácie

Termín na podanie prihlášok je do 19. júla 2022.

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 40 tisíc pracovníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor realizácie politík Európskej únie presadzuje a chráni záuj..
Viac o organizácii