Senior dátový analytik

Bratislava
Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
data analysis
dáta
analytická jednotka
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
3000
EUR / mesiac

Detaily

17. máj 2021

Náplň práce

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami s riadením údajov a ich správou, spracovaním veľkých dát, ich analýzou a interpretáciou. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

Koho hľadáme

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Chceš meniť veci k lepšiemu?

 

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície.

 

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami s riadením údajov a ich správou, spracovaním veľkých dát, ich analýzou a interpretáciou. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

 

Obsadzovaná je 1 pracovná pozícia, pričom sa vyžaduje 5 rokov pracovných skúseností, optimálne v oblastiach popísaných vyššie. Pozícia sa obsadzuje do konca roka  2021 s výhľadom na systemizáciu pracovných miest a zaradenia do vnútornej štruktúry Analytického centra.

 

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:

 

- Ústava Slovenskej republiky

- zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- analytické, logické, koncepčné a strategické myslenie

- základy štatistiky

- znalosť práce s SQL databázami, JSON (JavaScrip Object Notation), Python

 

 V závislosti od preukázaných skúseností a schopností môže hrubá mesačná mzda dosiahnuť 3 000 Eur.

Prečo si vybrať nás

Znalosť jazyka

  • - - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

VK/2021/2497 - senior dátový analytik (prihlášky do 3.8.) https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31084