Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Základná zložka mzdy: 1178,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy, vrátane ďalších platových motivačných zložiek, je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.
od 1178.5 €

Náplň práce

Orientuješ sa v inováciách, technologických novinkách a zaujíma ťa práca s dátami? Si osoba, ktorá vidí perspektívu a potenciál v našich regiónoch a má nápady ako meniť ich fungovanie k lepšiemu? Ak áno a láka ťa práca vo verejnom sektore, tak Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako najmladší ústredný orgán štátnej správy s modernými nápadmi a progresivitou ti ponúka skvelú príležitosť podieľať sa na nových projektoch, v ktorých môžeš rásť po profesionálnej i osobnostnej stránke. Hľadáme junior analytika do projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS): „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ (ďalej len „projekt“) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Náplň práce:

 • spolupráca na tvorbe Akčného plánu pre rozvoj inteligentných miest a regiónov pre roky 2023 – 2025 - sumarizovanie podkladov na základe dostupných informácií, údajov a dokumentov, analytické práce pri tvorbe konkrétnych opatrení Akčného plánu;

 • spolupráca na tvorbe komplexného dokumentu, zameraného na využitie IoT v rámci inteligentnej samosprávy, IKT systémov a platforiem pre manažment mestských služieb, inteligentných dopravných systémov v samospráve, inteligentnej správy budov, energetickej efektívnosti a pod.; príprava podkladov a vstupov na základe dostupných informácií a údajov, koordinácia a konzultácie s kľúčovými aktérmi verejnej a súkromnej sféry;

 • aktívna participácia na príprave výstupov projektu (napr. publikácie, informačné brožúry atď.);

 • úprava a dopĺňanie obsahu webstránky smartcity.gov.sk, priestor pre vlastnú kreativitu a navrhovanie špecifických prvkov komunikačnej stratégie projektu;

 • proaktívna komunikácia so samosprávami v oblasti technického zabezpečenia poradenských činností a iných foriem spolupráce;

 • spolupráca s platformou slovenských a medzinárodných expertov projektového tímu;

 • administratívna činnosť spojená s prípravou výkazníctva projektu;

 • príprava rôznych druhov podkladov pre rokovania a pracovné stretnutia v rámci interného i externého prostredia ministerstva;

 • organizácia reprezentačných podujatí projektu (napr. konferencie, webináre, workshopy);

 • účasť na tuzemských aj zahraničných pracovných cestách;

 • výkon vyššie uvedených činností počas obdobia trvania projektu, najdlhšie však do konca roka 2023.

Koho hľadáme

 • znalosť a osobný záujem o problematiku inteligentných miest a regiónov, technologické inovácie, behaviorálne prístupy – zmena myslenia a procesov, prácu s dátami;

 • znalosť problematiky tvorby rozvojových stratégií a ich implementácie – na regionálnej alebo národnej úrovni výhodou;

 • znalosť problematiky tvorby strategických dokumentov v prostredí ústredných orgánov štátnej správy výhodou;

 • osobná skúsenosť s/znalosť fungovania štátnej a/alebo verejnej správy výhodou;

 • anglický jazyk slovom a písmom minimálne na úrovni B2;

 • organizačné zručnosti, spoľahlivosť, flexibilita, analytické a strategické myslenie;

 • kreativita pri riešení nezvyčajných úloh a problémov, out-of-the-box thinking.

Prečo si vybrať nás

 • ako národný koordinátor agendy inteligentných miest a regiónov, MIRRI SR vecne zabezpečuje problematiku rozvoja inteligentných miest a regiónov v SR a zároveň pripravuje opatrenia s cieľom prehĺbiť schopnosť samospráv uvádzať koncepty inteligentného rozvoja do praxe, a mnoho ďalších;

 • príležitosť byť súčasťou tvorby podporných opatrení na národnej úrovni s dlhodobým dopadom na rozvoj miest a regiónov SR;

 • možnosť byť súčasťou skúseného a dynamického tímu odborníkov;

 • nadštandardné mzdové ohodnotenie;

 • možnosť kariérneho rozvoja;

 • účasť na projektoch medzinárodnej spolupráce a transfere zahraničného know-how;

 • účasť na domácich a zahraničných pracovných podujatiach.

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

V prípade záujmu napíšte na: smartcity@mirri.gov.sk

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii