Asistentka/Asistent pre generálnu riaditeľku sekcie plánu obnovy

support
secretary
time manažment
Miesto
Bratislava - Staré mesto
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výsledný plat je konkurencieschopný súkromnému sektoru. Plat tvorí príslušná platová tarifa v rámci 8. platovej triedy a osobný príplatok, ktorý môže byť podľa zákona priznaný až do výšky 100 % platovej tarify - v závislosti od kvality plnenia služobných úloh
od 1600 €

Náplň práce

 • Spolupracuje pri zabezpečovaní potrebných opatrení za účelom efektívnej implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“).

 • Spolupracuje na zabezpečovaní koordinácie a komunikácie pri plnení spoločných úloh sekcie s inými útvarmi úradu vlády, subjektmi verejnej správy, ostatnými inštitúciami a partnermi.

 • Spolupracuje pri posudzovaní politík a koncepcií a pri príprave stanovísk a odpovedí.

 • Spolupracuje s odbornými útvarmi pri poskytovaní súčinnosti pri implementácii POO.

 • Vykonáva administratívne a podporné činnosti pre odborné aktivity, zastrešuje podpornú dokumentáciu, monitorovanie a koordináciu aktivít súvisiacu s POO.

 • Poskytuje súčinnosť pri prenose úspešných a fungujúcich príkladov z medzinárodnej praxe do procesov a činností spadajúcich do pôsobnosti sekcie POO.

 • Vykonáva všetky úlohy, ktoré patria v odbore štátnej služby k jeho služobným povinnostiam a na základe pokynov vedúceho zamestnanca.

  Uvedené činnosti sú vykonávané v rámci národného projektu „Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa. „kód projektu ITMS2014: 314011BPG7“.

Koho hľadáme

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Samostatnosť

 • Schopnosť pracovať pod tlakom

 • Analytické a komunikačné zručnosti

 • Kritické myslenie

Prečo si vybrať nás

Pridaj sa do najlepšieho a najdynamickejšieho tímu vo verejnej správe, kde nepoznáme slová "nevieme, nedá sa" :).

Do nášho tímu hľadáme asistentku/asistenta pre generálnu riaditeľku sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR.  Ak sa nebojíš nových výziev, pošli nám svoje CV a podieľaj sa spolu s nami na implementácií reforiem a investícií pre lepšie a modernejšie Slovensko!

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). NIKA zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k Európskej komisii. Jej úlohou je takisto ..
Viac o organizácii