Miesto
Bratislava, Cukrová 14
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
finančné ohodnotenie na pozícii hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností
od 1178.5 €

Náplň práce

 • Zabezpečuje informačný a komunikačný proces o cieľoch, priebehu a dosiahnutých výsledkoch projektu. 

 • Aplikuje rôzne formáty a metódy informovania a komunikácie od spracovania a publikovania tlačových konferencií, prípravy, realizácie a vyhodnotenia informačných dní, odborných konferencií. 

 • Zabezpečuje distribúciu elektronických publikácií a výstupov so spracovanými informáciami pre web stránku a ďalšie mediálne prostredia – FB, LinkedIn. 

 • Zabezpečuje prípravu videoblogov a ďalších audio a video formátov, spracovávanie informácií na web stránky a do newslettrov projektu, atď. 

 • Pripravuje podklady na informovanie a publicitu pre monitorovacie správy k realizácii národného projektu. 

 • Pripravuje a realizuje informačné kampane pre jednotlivé podaktivity projektu od spracovanie mediálnych správ, šírenie informácií o projekte a jeho aktivitách prostredníctvom elektronických a printových médií, vytvára web stránku projektu a s jej priebežnou aktualizáciou, spracuváva výstupy z projektu, rozposiela tlačové správy do tlačových agentúr a spracováva články pre vybrané časopisy a internetom dostupné informačné portály.

Koho hľadáme

 • Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných.

 • Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, na niektorých pozíciách podmienkou.

 • Momentálne obsadzujeme 1 pozíciu s uvedenou charakteristikou so zaradením hlavný štátny radca. V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list. Oficiálne výberové konanie cez portál open.slovensko.sk bolo vypísané v decembri 2021. Dátum ukončenia výberového konania a nástupu je orientačný a je na vzájomnej dohode s úspešnými uchádzačmi.

Prečo si vybrať nás

 • Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností).

 • Ďalšie detaily:

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14

Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 15.01.2022 a neskôr

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa

Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splno..
Viac o organizácii