Odborný referent verejného obstarávania

univerzita
comenius university
verejné obstarávanie
referent
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (6. platová trieda), ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenie pracovných úloh úspešného uchádzača.
od 1500 €

Náplň práce

Komplexné zabezpečenie procesu jednotlivých postupov verejného obstarávania (so zameraním na podlimitné a nadlimitné zákazky) s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov.
Stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a stavebných prác.
Usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb organizácie.
Plánovanie obstarávania, tovaru, služieb a prác v súčinnosti s fakultami, súčasťami a útvarmi Univerzity Komenského.
Súčinnosť pri príprave špecifikácie predmetu zákazky v spolupráci so žiadateľom.
Sledovanie zmien v legislatíve týkajúcej sa verejného obstarávania.
Vypracovávanie štatistík, prehľadov, rozborov a analýz súvisiacich s verejným obstarávaním.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- práca s informačnými systémami na realizáciu elektronického verejného obstarávania (napr. EVO, Josephine)
- zodpovedný, iniciatívny, tímový hráč, flexibilný, komunikatívny
- samostatnosť, dôslednosť
- znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Prečo si vybrať nás

UK pre svojich zamestnancov ponúka mnoho benefitov podľa platnej kolektívnej zmluvy:

  • možnosť ubytovania na internáte za zamestnaneckú cenu,

  • pracovný čas zamestnanca je 7,5 hodín denne,

  • 5 dní platenej dovolenky navyše (základná výmera dovolenky, ktorá je až 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku)

  • stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer

  • príspevok na III. pilier DDS

  • finančná odmena pri pracovných a životných jubileách

  • možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave (4 km od Banskej Štiavnice, v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamandre) a v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok,

  • podporujeme osobnostný rozvoj - interné a externé školenia.

Dodatočné informácie

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnej webovej stránke Univerzita Komenského v Bratislave.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v ..
Viac o organizácii