Junior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility

smart agenda
inovácie
analytik
štátna správa
Miesto
Westend Gate, Dúbravská cesta 14, 041 04 Bratislava – Karlova Ves
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výsledný plat bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.
od 1799 €

Náplň práce

Do projektu hľadáme motivovaného člena s pracovnými skúsenosťami v oblasti strategického plánovania a projektového riadenia v oblasti informatizácie, digitalizácie, dopravy, investícii, inovácií, konceptov inteligentnej mobility alebo vnútroštátnych alebo externých finančných mechanizmov (preferovaná dĺžka praxe je min. 3 rokov).

Stručný opis činností:

 • podpora senior analytika pri zapájaní inovátorov, priemyselných a technologických firiem do riešení výziev IM v mestách a regiónoch; identifikovanie a podpora spolupráce priemysel – univerzity – veda;

 • účasť na tuzemských a zahraničných pracovných cestách, odborných konferenciách, workshopoch;

 • podporné činnosti v rámci založeného združenia Inteligentná mobilita Slovenska, podpora prepájania subjektov, spolupráca pri organizácii odborných podujatí, stretnutí členov a podobne, v rámci podpory  tvorby funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike v rámci projektu;

 • analyzovanie odborných podkladov týkajúcich sa konceptov inteligentnej mobility a platformy spolupráce vo verejnej politike;

 • spolupráca pri tvorbe stratégie a verejnej politiky týkajúcej sa rozvoja inteligentnej mobility;

 • spolupráca na návrhu vhodného mechanizmu podpory projektov a príprave výziev pre podporu inteligentnej dopravy. 

Typ pracovného pomeru - dočasná štátna služba do 3/2023.

Koho hľadáme

Hľadáme juniora analytika pre agendu národného projektu na oddelení inteligentnej mobility, kde sa snažíme prinášať riešenia výziev v doprave, ktoré pomôžu mestám, cestám a obyvateľom, prispejú k odľahčeniu komunikácií, dekarbonizácii a k zníženiu počtu fatálnych dopravných nehôd. Pomáhame mestám a regiónom nastaviť správne opatrenia, aj nájsť spôsoby, ako ich financovať. Sledujeme najmodernejšie technologické trendy a spolupracujeme s inovátormi a vizionármi v doméne inteligentnej mobility. Ak sa chcete podieľať na nastavovaní verejných politík pre transformáciu dopravy pre 21. storočie, pridajte sa do nášho tímu a svojím podielom nám pomôžete uvádzať tieto vízie do praxe.

Požiadavky na zamestnanca/PROFIL UCHÁDZAČA

 • svedomitosť a spoľahlivosť,

 • samostatnosť, adaptabilita a flexibilita,

 • schopnosť pracovať pod tlakom,

 • komunikačné zručnosti,

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,

 • schopnosť negociácie.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Ovládanie cudzieho jazyka: Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word - Pokročilý

 • Microsoft Excel - Pokročilý

 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý

 • Microsoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti: Áno

 • preferujeme aspoň 3 roky skúseností  so strategickým plánovaním a projektovým riadením v oblasti informatizácie, digitalizácie, dopravy, investícii, inovácií, konceptov inteligentnej mobility alebo vnútroštátnych alebo externých finančných mechanizmov.

Ďalšie požiadavky: Ovládanie práce s PC a IT, Internet a súvisiace nástroje a prehliadače, online kolaboratívne pracovné nástroje (napr. Office 365 - OneDrive, SharePoint, MS Teams a pod.)  – bežný používateľ. Výhodou je znalosť a orientácia v IKT, príslušných normách a štandardoch, legislatíve, modeloch zdieľanej ekonomiky.

Prečo si vybrať nás

Prečo práve kariéra na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: 

 • ako koordinátor agendy inteligentnej mobility, MIRRI SR vecne zastrešuje túto problematiku a zároveň pripravuje opatrenia s cieľom umožniť uvádzanie konceptov inteligentnej mobility do praxe; 

 • príležitosť byť súčasťou tvorby podporných opatrení na národnej úrovni s dlhodobým dopadom na rozvoj miest a regiónov SR; 

 • možnosť byť súčasťou skúseného a dynamického tímu odborníkov; 

 • nadštandardné mzdové ohodnotenie;

 • možnosť kariérneho rozvoja; 

 • účasť na projektoch medzinárodnej spolupráce a transfere zahraničného know-how; 

 • účasť na domácich a zahraničných pracovných podujatiach. 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pružný pracovný čas;

 • príspevok na stravovanie;

 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia;

 • možnosti vzdelávania;

 • 5 dní dovolenky navyše;

 • príjemné pracovné prostredie a kolektív;

 • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.

Dodatočné informácie

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: elektronickými prostriedkami na adresu kontaktnej osoby . Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14. 1. 2022 Ochrana osobných údajov: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ Kontaktná osoba: Mgr. Martina Jakšová , tel. č.: 02/2092 8011, smartmobility@mirri.gov.sk

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii