>

Investičný pracovník (odborný referent)

comenius university
univerzita
investície
investičné projekty
projekty
investičný pracovník
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tarifný plat podľa 7. plat. triedy zákl. stupnice plat. taríf v rozpätí 802,00 eur – 962,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe + osobný príplatok až do výšky platovej tarify za podmienok podľa Platového poriadku Univerzity Komenského.
od 802 €

Náplň práce

Koordinácia stavebných zámerov od predprojektovej prípravy až po odovzdanie diela do užívania, práca s Katastrom nehnuteľností - zabezpečovanie inžinierskej činnosti v stavebníctve, projektovej dokumentácie a jej schvaľovanie, dozor investora pri realizácii stavieb - rekonštrukcií, opráv a údržby. Vítaní sú aj uchádzači ktorí, majú skúsenosti len v niektorej s menovaných činností a chuťou rozšíriť si vedomosti na ostatné oblasti.

Úväzok: plný/skrátený - podľa dohody (flexibilná pracovná doba)

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské I. stupňa

 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: stavebníctvo, právo

Ostatné znalosti:

 • Microsoft Outlook - Pokročilý

 • Microsoft Excel - Pokročilý

 • Microsoft Word - Pokročilý

 • SAP - Základy

Počet rokov praxe: 1

Osobnostné predpoklady a zručnosti: technické myslenie, systematickosť, samostatnosť

Kontaktná osoba: alena.janosikova@uniba.sk

Prečo si vybrať nás

UK pre svojich zamestnancov ponúka mnoho benefitov podľa platnej kolektívnej zmluvy:

 • možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave a v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok

 • možnosť zabezpečenia ubytovania

 • pracovný čas zamestnanca je 7,5 hodín denne,

 • 5 dní platenej dovolenky navyše (základná výmera dovolenky, ktorá je až 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku)

 • stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer

 • príspevok na III. pilier DDS

 • finančná odmena pri pracovných a životných jubileách

Dodatočné informácie

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v ..
Viac o organizácii
15. feb 2022