Manažér monitorovania Plánu obnovy a odolnosti - hlavný štátny radca

Hľadáme posily, ktoré budú koordinovať pravidelný monitoring pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov rezortu školstva a získajú neoceniteľnú skúsenosť s implementáciou systémových reforiem v praxi.
monitoring
Plán obnovy a odolnosti
Miesto
Bratislava, Stromová 1 alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede (1 178,50 eur) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify.
od 1178.5 €

Náplň práce

Rovnomerné podieľanie sa na činnostiach týkajúcich sa monitorovania realizácie investícií a reforiem komponentov 6, 7, 8 a 10 Plánu obnovy a odolnosti.

Spolupráca s národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA) v rozsahu činností oddelenia monitorovania Plánu obnovy a odolnosti.

Koordinácia rokovania o krízových opatreniach s NIKA.

Príprava podkladov pre účely kontroly a auditu v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Poskytovanie súčinnosti ÚV SR pri príprave reportov monitoringu, týkajúcich sa realizácie reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti.

Koho hľadáme

Znalosť právnych predpisov:

- Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

- znalosť zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - znalosť procesu tvorby právnych predpisov výhodou

Ostatné:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

- Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti – prioritne kapitola 5 Monitorovanie a podávanie správ

- Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou podľa článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241 - Plán obnovy a odolnosti SR – cestovná mapa k lepšiemu Slovensku, komponenty 6, 7, 8, a 10

Ďalšie požiadavky:

- dôraz na detaily, schopnosť rýchleho učenia sa, vedieť písať štruktúrované dokumenty.

Odporúča sa: znalosť práce s PC (Word, PowerPoint, Excel)

Overované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom

Prečo si vybrať nás

Na Oddelenie monitorovania Plánu obnovy a odolnosti hľadáme posily, ktoré budú koordinovať pravidelný monitoring pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov rezortu a zabezpečení komplexných informácií vyžadovaných počas implementácie. Budú v úzkom kontakte s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA) pôsobiacou na Úrade vlády SR. Môžu prispievať k zlepšovaniu verejných politík na Slovensku, prostredníctvom úspešnej implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR.

Znalosť jazyka

  • - - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - Práca so softvérmi MS Office (Excel, Word, PowerPoint) - stredne pokročilý
  • - Písanie štruktúrovaných dokumentov - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Prihlás sa na výberové konanie prostredníctvom open slovensko Plat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede (1 178,50 eur) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy. Poslaním IVP je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať s..
Viac o organizácii