Stáž vo vydavateľstve - marketing

Pomôž zviditeľniť kvalitné malé pedagogické vydavateľstvo a jeho materiály.
Marketing
Miesto
Práca len na diaľku (online)
Nástup
12. september 2022
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Neplatená stáž

Náplň práce

  • Návrh a tvorba marketingovej stratégie a jej realizácia.

  • Nápady a návrhy na zlepšenie sociálnych sietí a pomoc pri ich správe. 

  • Zviditeľnenie značky a jej materiálov medzi pedagógmi MŠ, ZŠ, odborníkmi v školstve, štátnej správe i medzi rodičmi detí vo veku cca 3 – 13 rokov.

  • Pomoc pri konferencii a vzdelávacích podujatiach.

Koho hľadáme

Hľadáme šikovného študenta/-ku, ktorý/-á má aspoň trochu vzťah k pedagogike, výchove a vzdelávaniu detí, chce získať prax pri spolupráci s malým pedagogickým vydavateľstvom s 13-ročnou tradíciou a pomôcť mu zviditeľniť značku v cieľových skupinách. Stáž je flexibilná a veľmi kreatívna, vítame realizovateľné nápady, ktoré budú v súlade s filozofiou a zameraním vydavateľstva a ktoré ukážu pedagógom, rodičom, ale i zástupcom štátnej či verejnej správy, že na Slovensku existuje vydavateľstvo, ktoré tvorí originálne, ale najmä veľmi praktické a užitočné edukačné materiály od myšlienky až po ich realizáciu a distribúciu. Stáž nie je viazaná na konkrétne miesto, môžeš ju vykonávať online popri škole. Študent/-ka by mal/-a byť nielen tvorivý/-á, ale aj zručný/-a pri ovládaní marketingových nástrojov a technicky zdatný/-a. Tak poď nám rozbehnúť marketing, tešíme sa na skvelé nápady.

Prečo si vybrať nás

Sme malé pedagogické vydavateľstvo, ktoré sa už 13 rokov špecializuje na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Usilujeme sa uľahčovať prácu pedagógom a tvoriť pomôcky, ktoré rozvíjajú deti. Spolupracujeme so Slovenskou asociáciou logopédov i Asociáciou špeciálnych pedagógov škôl a poradní. Organizujeme webináre z oblastí pedagogika, psychológia, logopédia... pre pedagógov a rodičov.

Naša inkluzívna knižka O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom získala v roku 2021 ocenenie Purpurové srdce - cenu odovzdávanú na podujatí OZ Malíček pod záštitou prezidentky SR.

Knižka Lulu a Cita - Záhada pokazenej nálady je jedinou knižkou v SR pre deti, ktorá má odporúčanie Slovenskej asociácie logopédov.

Benefity stáže u nás:

  • Flexibilita.

  • Práca z domu.

  • Možnosť zúčastňovať sa na všetkých vzdelávacích webinároch a prezenčných podujatiach INFRA Slovakia.

  • Možnosť získať produkty z portfólia vydavateľstva.

Detaily

  • Študent strednej školy
  • Študent vysokej školy
Marketing, komunikácia, médiá
12. sep 2022

Manažér

O organizácii

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009. Špecializujeme sa na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Or..
Viac o organizácii