Vedúci/vedúca referátu mestského terénneho tímu

Mesto Bratislava ide odvážne vpred a púšťa sa aj do dosiaľ zanedbaných tém. Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia.....
terénna práca
sociálne veci
vedúca tímu
samospráva
magistrát
Bratislava
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od pracovných schopností, praxe a skúseností, je možnosť priznať aj osobný príplatok
1500

Náplň práce

  • Vedúci/ vedúca referátu mestského terénneho tímu koordinuje a zodpovedá za činnosť mestského terénneho tímu a jeho programov určených na pomoc pre ohrozené skupiny a miestne komunity obyvateľov/obyvateliek. Programy sú zamerané najmä na riešenie podnetov a ťažkostí ľudí bez domova vo verejnom priestore, ľudí ohrozených stratou domova, mladých ľudí v prostredí nočného života a ohrozené komunity vo vybraných exponovaných lokalitách, predovšetkým Obchodná ulica, Stavbárska ulica a Kopčianska.

  • Podieľa sa na tvorbe metodiky programov a strategickom vedení mestského terénneho tímu s vedúcimi oddelení sekcie sociálnych vecí a zástupkyňou riaditeľa sekcie pre oblasť prevencie a znižovania rizík.

  • Zabezpečuje komplexný manažment tímu terénnych sociálnych a odborných pracovníkov a pracovníčok, vrátane náboru a výberu, manažmentu adaptácie nových zamestnancov/zamestnankýň, rozvoja a vzdelávania tímu, supervízie, hodnotenia výkonu a odmeňovania a i.

  • Zabezpečuje realizáciu, koordináciu aktivít a rozvoj programov referátu v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania a harm reduction princípmi, nastavuje štandardy činnosti mestského terénneho tímu

  • Sleduje legislatívy v oblasti sociálnej práce a zabezpečenie súladu činnosti programu so zákonnými požiadavkami, ako aj aktuálne príležitosti podpory či rozvoja činnosti referátu

  • Zabezpečuje plnenie projektu NP TSP v MČ Bratislava - Vrakuňa a/alebo MČ Bratislava - Podunajské Biskupice v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami Implementačnej agentúry MPSVR a oddelenia implementácie externého financovania

Koho hľadáme

·         Vzdelanie I./II./III. stupňa v odbore pomáhajúcich profesií, uprednostňujeme sociálnu prácu

·         Celkové pracovné skúsenosti najmenej 2 roky

·         Skúsenosti s riadením tímu min. 1 rok

·         Skúsenosti v oblasti sociálnej podpory, vedenia klientskych prípadov alebo sociálneho poradenstva min. 2 roky

·         Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

·         Jasná hodnotová orientácia v oblasti sociálnej pomoci a ľudských práv

·         Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady, organizačné zručnosti, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť motivovať projektový tím

·         Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť

·         Proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov

·         Konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie, odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy,

·         Znalosť štátneho jazyka

·         Znalosť anglického jazyka výhodou

·         Užívateľské ovládanie PC (MS WORD, EXCEL, Internet atď.)

·         Bezúhonnosť

·         Vodičský preukaz typu B – výhodou

Prečo si vybrať nás

Zaručujeme vysokú motiváciu projektových tímov sekcie sociálnych vecí a sprievod v dobrodružnom úradníckom prostredí. Očakávame zmysel pre detail a zodpovednosť, akčný prístup a tímové nastavenie.

Dodatočné informácie

Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK môže byť vypracovanie prípadovej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: • Informácie o výberovom konaní • Žiadosť o zaradenie do výberového konania • Motivačný list /max. dve normostrany/ • Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky najneskôr do 23.06.2022.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii