>

Vedúci/vedúca oddelenia kultúry

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
vedúci pracovník
humanitné vedy
verejná správa
spoločenské vedy
Miesto
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Podľa skúseností možnosť priznania osobného príplatku (Finálna úroveň ponúkanej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).
1800

Náplň práce

Riadi, zabezpečuje organizuje a zodpovedá za činnosť oddelenia. Oddelenie kultúry zodpovedá za implementáciu koncepcie kultúry hlavného mesta, realizáciu grantových mechanizmov mesta na podporu kultúry a komunít, metodické usmerňovanie a rozvoj kultúrnych organizácií mesta (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Zoologická záhrada Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy), ku ktorým zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a ucelenú agendu kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatkového fondu.

Koho hľadáme

1.        Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – spoločenské vedy, humanitné vedy, verejná správa a príbuzné                       odbory (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie).

2.        Riadiaca prax a riadenie projektových tímov min. 3 roky.

3.        Odborná prax v oblasti pôsobenia min. 5 rokov.

4.        Organizačné a riadiace schopnosti, spoľahlivosť, pracovitosť, flexibilita, precíznosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, samostatnosť.

5.        Prehľad v oblasti kultúrnej politiky, problematiky zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry v Bratislave, kultúrneho a kreatívneho priemyslu podmienkou.

6.        Skúsenosť s tvorbou strategických materiálov a prax vo verejnej správe výhodou.

7.        Aktívna znalosť anglického jazyka.

8.        Ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Prečo si vybrať nás

Hľadáme otvoreného a kreatívneho človeka, ktorý bude napĺňať ciele rozvoja kultúry mesta Bratislava v súlade s Koncepciou udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030. Človeka, ktorý rozumie kultúre, má prehľad v oblasti kultúrnych politík na úrovni miest či regiónov. Motivovaného/ú manažéra/manažérku s nadšením pre kultúru a verejnú službu, so skúsenosťami s riadením tímov, ktorý/á vie samostatne pracovať na výzvach, pred ktorými kultúra stojí a chce prispieť k rozvoju kultúry v hlavnom meste.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Štruktúrovaný životopis s uvedením 3 referencií (kontaktov). 3. Motivačný list. 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6. Písomná koncepcia výkonu funkcie (max. 2 strany) v nadväznosti na Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, dostupnú na webovej stránke mesta Bratislava. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 31.01.2023.

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
21. 12. 2022
23. 1. 2023