Vedúci referátu veterinárnej starostlivosti v oddelení životného prostredia

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
veterinárna starostlivosť
samospráva
verejná správa
biologická regulácia komárov
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1700

Náplň práce

1.      Riadenie, koordinácia prác, hodnotenie výkonu samostatných odborných referentov v rámci Referátu veterinárnej starostlivosti a dezinsekcie.

2.      Zodpovedá za plnenie úloh a činností referátu veterinárnej starostlivosti a dezinsekcie

3.      Koordinuje činnosti zmluvných dodávateľov

4.      Kompletné zastrešenie regulácie komárov a ďalších projektových úloh sekcie životného prostredia.

5.      Zabezpečovanie vybraných činností mesta v oblasti ochrany životného prostredia.

6.      Zabezpečuje a riadi plnenie povinností súvisiacich s ochranou zdravia a veterinárnej starostlivosti:

-          podmienky držania psov

-          poskytuje súčinnosť pri prejednávaní priestupkov

-          zabezpečuje odchyt túlavých zvierat a zber uhynutých zvierat (prostredníctvom dodávateľa služby)

-          zabezpečuje zriadenie, prevádzkovanie, alebo podieľanie sa na prevádzkovaní útulkov a karantén pre zvieratá

  • Vykonanie opatrení na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva

  • Koordinácia činností referátu v súlade so slovenskou a európskou legislatívou

9.      Koordinácia činností zainteresovaných strán, dodávateľov, mestských časti, dobrovoľníkov, odborných zložiek, zahraničného partnera Verein Biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March a iných, slovenských partnerov

10.  Spolupráca na plnení cieľov projektu: Interreg – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

11.  Zabezpečovanie internej aj externej komunikácie pridelených tém

12.  Plnenie úloh v teréne

13.  Vyhodnocovanie účinnosti regulácie komárov, určovanie slabých miest regulácie, stanovovanie a návrh opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených nedostatkov

14.  Zvyšovanie efektivity biologickej regulácie, vyhľadávanie nových príležitostí a technických riešení, výmena skúseností so slovenskými partnermi a  zahraničným partnerom

15.  Zabezpečovanie povolení potrebných k výkonu činnosti – aktualizácia, rozširovanie, žiadosti o nové

16.  Zabezpečovanie hlásení na zainteresované úrady v stanovenom rozsahu a termíne

17. Nastavenie a zlepšovanie procesov v rámci činností referátu

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

2.      Pracovná prax min. 3 roky

3.      Prax s riadením min. 1 rok

4.      Znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, najmä v oblasti ochrany zdravia a veterinárnej starostlivosti podľa zákona č. 39/2007 Z.z. a zákona č. 355/2007 Z. z.

5.      Bezúhonnosť.

6.      Riadiace schopnosti, profesionálne vystupovanie, mediálne vystupovanie

7.      Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

8.      Ovládanie PC na používateľskej úrovni – WORD, EXCEL, GIS.

9. Vodičský preukaz skupiny B aktívny vodič

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Zručnosti

  • - vodičský preukaz B - úplný začiatočník

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Životopis. 2. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 3. Motivačný list /max. dve normostrany/ 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na stretnutie. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 22.09.2022. Inzerát zverejnený dňa 8.9.2022

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii