>

Vedúci/ca referátu sociálnej pomoci na mestskej ubytovni Fortuna

sociálny pracovník
vedúci pracovník
Miesto
Mestská ubytovňa Fortuna, Agátová 1/a, 841 02 Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Od 1600 Eur brutto a možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1600

Náplň práce

·        manažment zamestnacov/kýň referátu sociálnej pomoci (7 členný tím) – vedenie, koordinácia tímu, vytváranie motivačných pracovných podmienok, pracovný rozvoj jednotlivých členov/iek sociálneho tímu  

·        vedenie intervízie tímu a zabezpečenie supervízie

·        zodpovednosť za činnosť nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, tvorba systému služieb, práce, metodiky a manuály pre poskytovanie sociálnej pomoci, podpory a nízkoprahových služieb vo vysokom štandarde kvality, mapovanie potrieb klientov/tiek, vytváranie a vedenie štatistík.

·        vykonáva základné administratívne a personálne činnosti (príprava reportov, manažment dochádzky a pod.) 

·        spolupráca s vedením ubytovne, najmä pri vyhodnocovaní žiadostí o prijatie, predĺženie, presun či ukončenie ubytovania na ubytovni, participácia pri tvorbe rozpočtu ubytovne Fortuna najmä v oblasti aktivít sociálnej pomoci a podpory,

·        organizovanie a participácia na komunitných aktivitách ubytovne, spolupráca so samosprávou, štátnou správou a neziskovými organizáciami, komunitné stretnutia 

·        individuálne poradenstvo, skupinová práca s klientmi, riešenie krízových a konfliktných situácií, organizovanie prípadových interných stretnutí

·        spolupráca na rozvojovom a transformačnom pláne mestskej ubytovne Fortuna 

·        spolupráca a koordinácia procesov a aktivít s odbornými pracovníkmi/čkami a tímami sekcie sociálnych vecí a jej vedením, spolupráca so všetkými oddeleniami magistrátu

Koho hľadáme

·        vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore sociálna práca alebo inej pomáhajúcej profesii                                                                               

·       skúsenosti s vedením tímov, minimálne 1 rok

·        Skúsenosti/prax s priamym výkonom pomáhajúcej profesie, je podmienkou, skúsenosti s inovatívnymi postupmi pre podporu rodín, detí a mladých ľudí sú výhodou. 

·        sociálne cítenie

·        dobrý časový manažment

·        flexibilita a schopnosť efektívne riešiť problémové situácie, dobré zvládanie stresových situácií

·        dôslednosť, kooperatívnosť – s odbornými pracovníkmi/čkami sekcie a jej vedením, úzka spolupráca so všetkými oddeleniami

·        Užívateľská znalosť - MS Office 365, digitálne nástroje tímovej spolupráce.

·        Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, zodpovednosť, dobré komunikačné a organizačné schopnosti; schopnosť riešiť problémy; vyjednávacie schopnosti; rozhodnosť; flexibilita; empatia, proaktívny prístup

·        Nadstavbové vzdelanie v oblasti pomoci a podpory deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození a iným sociálne vylúčeným komunitám sú vítané. 

Prečo si vybrať nás

Mestská ubytovňa Fortuna v bratislavskej Dúbravke je domovom pre viac ako 350 obyvateľov – prevažne rodín s deťmi. Posledné roky prechádza procesom transformácie na modernú mestskú ubytovňu spolu s tímom 7 sociálnych pracovníkov/čiek – referátom sociálnej pomoci. Tím sociálnej pomoci denne pomáha rodinám, deťom a jednotlivcom prekonávať náročné životné situácie prostredníctvom sociálneho poradenstva a klubových aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. Hľadáme zručného/ú vedúceho/u, ktorý/á má znalosti v témach sociálneho poradenstva, skúsenosti   s koordinovaním a vedením tímu do a rozvojom tímového potenciálu. Ďalej je dôležitou orientácia a skúsenosti s prácou so zraniteľnými rodinami a jednotlivcami, porozumenie skupinovej dynamike a princípom nízkoprahovosti  a skúsenosť s komunitnou prácou. Ponúkame možnosť pracovať so skvelým tímom sociálnych pracovníkov a tak sa podieľať na skvalitňovaní služieb mesta svojím obyvateľom v sociálnej oblasti a pracovať pre sekciu sociálnych vecí pod Hlavným mestom SR Bratislava.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 1. Životopis 2. Motivačný list k danej pozícii 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. Nevylučujeme viackolové výberové konanie. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 09.02.2023. Zverejnené dňa 19.01.2023

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
19. 1. 2023