>

Projektový vedúci pre oblasť procesného manažmentu pre Mestské zdieľané služby

Bratislava pripravuje zriadenie centra mestských zdieľaných služieb, ktoré v budúcnosti zabezpečia efektívnejší a kvalitnejší výkon servisných činností (ako verejné obstarávanie, personalistika, controlling a účtovníctvo, vnútorná správa, ...)
zdieľané služby
Bratislava
samospráva
procesný manažment
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
• 2 200 EUR/mes. a možnosť osobného príplatku od prvého dňa po nástupe. Konečné finálne finančné ohodnotenie úspešného uchádzača bude predmetom rokovaní a odvíja sa od profesijných skúseností vybraného kandidáta
od 2200 €

Náplň práce

·      Príprava rozbehu mestských zdieľaných služieb ako samostatnej organizácie z pohľadu nastavenia procesného a biznis modelu zdieľaných služieb pre cca 40 parciálnych zákazníkov, pričom to zahŕňa tieto a ďalšie činnosti:

 • Zoznámenie sa s doterajšími výsledkami projektu v podobe procesnej analýzy súčasného zabezpečenia servisných činností v mestských organizáciách a ďalšími premisami projektu.

 • Kritické overenie súčasných procesov z pohľadu efektívnosti, kvality, trvania, duplicít, nákladov a komplexnosti a implementácia lean manažmentu vo forme návrhov na ich zlepšenie.

 • Zmapovanie výkonnosti súčasných procesov a tvorba procesnej dokumentácie pre nové procesy, ako aj podpora pri riadení zmien v procesoch v zákazníckych organizáciách.

 • Príprava a nastavenie procesných definícií za účelom tvorby nového spôsobu zabezpečovania požadovaných podporných činností potrebných na prevádzku zákazníckych organizácií, ako aj nastavenie súvisiacej metodiky.

 • Príprava a nastavenie modelu starostlivosti o zákazníkov zdieľaných služieb cez key account manažment, správa zákazníckeho portfólia, onboarding nových zákazníkov, manažment riešenia zákazníckych požiadaviek, nastavenie a sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov.

 • Predkladanie návrhov, príprava a návrh procesov a workflow, vývoj a implementácia inovatívnych procesných riešení a príprava na ich digitalizáciu a automatizáciu, s cieľom dosiahnutia čo najvyššej produktivity a efektivity práce.

 • Spolupráca s odbornými útvarmi Magistrátu a zákazníckymi organizáciami pri strategickej harmonizácii nastavovaného procesného modelu.

 • Tvorba a správa procesnej mapy a priorizácia optimalizačných potenciálov z pohľadu ich dopadu na celkovú efektivitu fungovania zdieľaných služieb.

 • Spolupráca s organizačnými útvarmi Magistrátu na vybraných projektoch v oblasti organizačných, procesných zmien a digitalizácie.

 • Zodpovednosť za prípravu, aktualizáciu a manažment organizačných predpisov a smerníc v organizácii, ako aj v zákazníckych organizáciách.

 • Zodpovednosť za správu a implementáciu procesov performance manažmentu a meranie efektívnosti zavedených procesov a technológií.

 • Organizačná a personálna príprava, napr. definovanie rolí, zručnosti a vedenie výberového procesu v oblasti business a process developmentu.

Koho hľadáme

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti IT alebo manažmentu.

 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe s procesným a/alebo organizačným dizajnom, prax vo verejnej správe vítaná.

 • Minimálne 3 roky praxe vo vedení ľudí v rýchlo rastúcej organizácii s obmedzenými zdrojmi výhodou.

 • Vynikajúce analytické myslenie, kreatívny a konštruktívny prístup pri hľadaní riešení.

 • Schopnosť strategicky a koncepčne myslieť, budovať nový tím a spolupodieľať sa na príprave novej organizácie od úplného začiatku.

 • Záujem o nové technológie a nové trendy v oblasti informačných technológií, afinita k digitálnym technológiám a digitalizácii procesov.

 • Vysoká zákaznícka orientácia a skúsenosť s manažmentom zákazníkov.

 • Organizovanosť, zodpovednosť, zmysel pre detail.

 • Bezúhonnosť.

Prečo si vybrať nás

Po analýze súčasného stavu servisných činností v jednotlivých mestských organizáciách chceme súčasný projektový tím zložený z kolegov z magistrátu rozšíriť pre pokračujúcu prípravu budúceho centra zdieľaných služieb o projektového vedúceho pre oblasť procesného manažmentu, s ktorým počítame v ďalšej fáze projektu ako s potenciálnym budúcim riaditeľom pre business a process management samostatnej príspevkovej organizácie mestských zdieľaných služieb.

 

Hlavné úlohy nového projektového vedúceho pre oblasť procesného manažmentu Útvaru zdieľaných služieb sa počas priebehu prípravy a rozbehu zdieľaných služieb budú vyvíjať: najprv bude aktívne budovať podporný tím procesných špecialistov a account manažérov a zároveň sa bude plne venovať príprave a nastaveniu procesného modelu pokrývajúceho kompletnú škálu poskytovaných servisných služieb (10 servisných okruhov) potrebných na prevádzku cca 40 mestských organizácií a to v rozsahu poskytovania špičkovej zákazníckej starostlivosti a servisu dodávaných služieb pre zákaznícke organizácie, ako aj s dôrazom na synergie, efektivitu a optimalizáciu procesov a vysokú zákaznícku spokojnosť.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: • Žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list. • Životopis. • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na stretnutie. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 23.2.2023. Inzerát zverejnený dňa: 11.8.2022.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
11. 8. 2022
23. 1. 2023