Projektový manažér pre nový územný plán mesta v projektovej kancelárii sekcie územného rozvoja

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
územný plán
Bratislava
Projektový manažment
samospráva
urbanizmus
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1700 EUR/mes. - v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1700

Náplň práce

-          vedenie projektu nový územný plán hlavného mesta SR Bratislavy na základe príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy podľa ich obsahovej zodpovednosti a odborná garancia vedenia projektu v nasledovnom rozsahu činností:

·           inicializácia (vytvorenie projektového zámeru)

·           plánovanie a správa termínového plánu

·           vytvorenie a vedenie projektového tímu, zloženého z odborných útvarov magistrátu, organizácií mesta a externých partnerov a jeho rozvoj

·           riadenie realizácie a dosahovania projektových výsledkov / výstupov podľa zadania projektu vrátane spolupráce pri procesoch verejného obstarávania, tvorbe zmlúv a pod.,

·           riadenie projektového rozpočtu

·           reporting projektu voči riadiacemu výboru projektu, vedeniu mesta, mestským komisiám, Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu,

·           manažment stakeholderov projektu,

·           manažment rizík projektu,

·           komunikácia projektu (interná aj externá),

·           ukončenie projektu a odovzdanie výsledkov / výstupov projektu jeho zadávateľovi alebo správcovi,

-          spolupráca s projektovou kanceláriou – magistrátu pri správe projektového portfólia pre ďalšie projekty sekcie

-          príprava odborných podkladov pre tvorbu a sledovanie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na vymedzenom úseku práce

Koho hľadáme

1.    Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerania urbanizmus, architektúra, priestorové plánovanie, manažment  

2.    Výborné prezentačné a komunikačné schopnosti, vrátane asertívnej komunikácie

3.   Skúsenosti s vedením projektov min. 3 roky

4.   Schopnosť motivovať a prepájať rôzne pracovné a názorové skupiny

5.    Práca s MS Office (Word, Excel, Outlook, MS Teams), vítaná skúsenosť s MS Project, MS Visio

6.    Rámcová znalosť: stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní, zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vyhlášky č. 55/2001 Z.z.

7.    Základná orientácia v územnoplánovacích procesoch, znalosť územného plánu Bratislavy vítaná

8.    Odborná spôsobilosť pre obstarávanie podľa § 2a stavebného zákona vítaná

9.    Bezúhonnosť

10. Zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Koncepcia riadenia projektu nového územného plánu Bratislavy. 3. Životopis. 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 27.6.2022.

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii