Projektový manažér na Sekcii nájomného bývania

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
Bratislava
samospráva
nájomné bývanie
projektový manažment
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1500

Náplň práce

Rámcová náplň práce:

Vedenie projektov, v ktorých je Sekcie nájomného bývania (ďalej len “SNB”) vlastníkom alebo spolupracujúcim útvarom, na základe zadania vedenia a v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu a externými subjektmi / partnermi podľa ich obsahovej zodpovednosti v nasledovnom rozsahu činností projektového manažéra. Spolupráca s ostatnými projektovými manažérmi na magistráte a s Projektovou Kanceláriou HMBA

 

Hlavné činnosti zamestnanca:

Vedenie projektov, v ktorých je SNB vlastníkom v nasledovnom rozsahu činností:

1.      inicializácia projektu,

2.      plánovanie projektu a správa termínového plánu projektu,

3.      spolupráca s projektovým tímom zloženým zo zamestnancov SNB, odborných útvarov magistrátu, organizácií a externých partnerov,

4.      riadenie realizácie a dosahovania merateľných projektových výsledkov/výstupov podľa zadania projektu, vrátane spolupráce pri procesoch verejného obstarávania, tvorbe zmlúv a pod.,

5.      riadenie projektového rozpočtu,

6.      reporting projektu voči vedeniu SNB, pravidelnej porade primátora HMBA, mestským komisiám, Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu,

7.      proaktívne riadenie a zapájanie aktérov (stakeholderov) projektu,

8.      manažment rizík projektu a s nimi súvisiace eskalácie v rámci projektového riadenia a projektových štruktúr,

9.      interná a externá komunikácia projektu,

10.  ukončenie projektu a odovzdanie výsledkov/výstupov projektu jeho zadávateľovi alebo správcovi, vypracovanie správy o projekte a zhodnotenie priebehu projektu pre budúce procesné úpravy.

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, manažérskeho alebo technického zamerania.

2.      Pozícia vhodná aj pre absolventa.

3.      Prax vo verejnej správe vítaná.

4.      Prax v oblasti nehnuteľností, prípadne developerských spoločností vítaná.

5.      Výborné komunikačné schopnosti.

6.      Bezúhonnosť.

7.      Dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, Teams, Planner)

8. Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

Prečo si vybrať nás

Hľadáme ľudí, ktorí sa neboja výziev a chcú sa podieľať na zveľadení Bratislavy

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné /online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Súčasťou 2. kola výberového konania bude aj vypracovanie projektového plánu v krátkej forme – aspoň 20 riadkov (výstavba bytového domu). Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky najneskôr do 29.09.2022. Inzerát zverejnený dňa: 14.9.2022.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii