Projektový manažér na oddelení cyklodopravy v sekcii dopravy

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
cyklodoprava
Bratislava
samospráva
doprava
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1400 EUR/mes. + osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1400

Náplň práce

 • dohľad nad prípravou projektovej dokumentácie pre zverené cykloprojekty  po manažérskej stránke

 • podieľanie sa na projektoch organizácie dopravy na komunikáciách v celomestskom rozsahu

 • zabezpečenie rozhodujúcich stanovísk a vyjadrení projektov dopravy

 • komunikácia so zainteresovanými osobami prezentácia, zdôvodnenie návrhov, zapracovanie pripomienok

Koho hľadáme

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v technickom odbore výhodou

 • Prezentačné a komunikačné schopnosti.

 • Bezúhonnosť.

 • Práca s PC, znalosť základov práce v CAD programoch výhodou

 • Základné znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok výhodou.

 • Zodpovedný prístup k práci, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 27.6. 2022.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii