Personalista/personalistka na oddelení ľudských zdrojov

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
personalista
samospráva
Bratislava
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok
1400

Náplň práce

  1. Personálna starostlivosť o zamestnancov vrátane odmeňovania od prijatia až po výstup, realizácia všetkých pracovno-právnych dokladov.

  2. Sledovanie a realizácia všetkých nárokov vyplývajúcich zamestnancom zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v účinnom znení, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy. Vedenie agendy ľudských zdrojov v personálnom systéme,

  3. Spracovávanie a príprava materiálov pre rozhodovaciu činnosť orgánov hlavného mesta (primátor, MsZ, MsR...), odmeňovanie primátora, námestníkov a poslancov mestského zastupiteľstva.

  4. Priebežné sledovanie zákonov, vyhlášok a nariadení vzťahujúcich sa na výkon zverenej agendy.

Koho hľadáme

1.      Ukončené min. stredoškolské vzdelanie.

2.      Odborná prax min. 5 rokov v oblasti personalistiky, prax vo verejnej správe vítaná.

3.      Znalosť zákonov č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.      Skúsenosť s odmeňovaním mestských poslancov, námestníkov a primátora výhodou, nie však podmienkou.

5.      Ovládanie PC na používateľskej úrovni, ovládanie nástrojov Office 365 výhodou, nie však podmienkou.

6. Odbornosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, zmysel pre detail, odolnosť proti stresu, príjemné, no sebaisté vystupovanie, flexibilita, koncepčné a analytické myslenie.

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 25.06.2022.

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii