Odborný garant/samostatný odborný referent v Projektovej kancelárii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
projektový manažment
doprava
samospráva
Bratislava
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1 400 EUR/mes + osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1400

Náplň práce

  • príprava podkladov koncepcie, stratégie a urbanistického rozvoja dopravy na území mesta Bratislavy;

  • odborný garant technickej prípravy projektovej dokumentácie pre zverené projekty dopravy, najmä týkajúce sa električkových tratí a trolejbusových tratí;

  • návrhy organizácie dopravy so zohľadnením všetkých aspektov, dotýkajúcich sa dopravy na území mesta Bratislavy;

  • komunikácia so zainteresovanými osobami;

  • prezentácia, zdôvodnenie návrhov, zapracovanie pripomienok

Koho hľadáme

1.     Ukončené vysokoškolské vzdelanie, výhodou je dopravného, stavebného, technického zamerania.

2.    Záujem o rozvoj dopravy v Bratislave, technické myslenie.

3.    Prezentačné a komunikačné schopnosti.

4.    Práca s PC, znalosť základov CAD programov výhodou.

5. Zodpovedný prístup k práci, organizačné a odborné schopnosti, koncepčné a analytické myslenie, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, bezúhonnosť, odolnosť voči stresu

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom najneskôr do 16.6.2022.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii