Manažérka/manažér projektov v oblasti integrácie cudzincov

Víziou mesta Bratislava v roku 2030 je byť starostlivým, dostupným a odolným mestom pre všetkých, mestom stvoreným pre ľudí. Mestom, ktoré vytvára a zabezpečuje podmienky pre dôstojný život všetkých, ktorí sa v ňom rozhodnú žiť, nezávisle od ich životnej situácie alebo pôvodu.
Bratislava
samospráva
integrácia
projektový manažment
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1500

Náplň práce

-          Zodpovednosť za pridelené projekty od úvodnej fázy po fázu ukončenia projektu:  analýza, riadenie, koordinovanie, realizácia a evaluácia pridelených projektov;

-          Tvorba, realizácia, monitoring a evaluácia nových projektov – príprava projektových ideí a projektových zámerov;

-          Zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov, kvantitatívnych a kvalitatívnych míľnikov a finančného čerpania;

-          Administratívne činnosti spojené s realizáciou projektov;

-          Príprava podkladov, prezentácií, materiálov a stanovísk v oblasti začleňovania ľudí s migračným pôvodom a s tým súvisiacich projektov; 

-          Zber dát o uskutočnených/prebiehajúcich aktivitách a príprava priebežných a záverečných monitorovacích správ;

-          Koordinácia internej a externej komunikácie v súvislosti s projektovými aktivitami;

-          Komunikácia s partnermi a donormi, účasť na stretnutiach, prezentácie materiálov a projektov;

-          Komunikácia, sieťovanie a spolupráca s jednotlivými oddeleniami mesta, mestskými časťami, Bratislavským samosprávnym krajom, štátnymi orgánmi a inštitúciami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi organizáciami a ďalšími organizáciami a partnermi;

-          Spolupráca s tímom pri príprave návrhov opatrení a systémových riešení v rámci témy;

-          Spolupráca s inými útvarmi magistrátu ako aj s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta pri realizácii projektov;

-          Spolupráca pri príprave strategických dokumentov mesta a iných inštitúcií v oblasti začleňovania ľudí s migračným pôvodom.

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách.

2.      Minimálne 3 roky odbornej praxe, prax vo verejnej správe vítaná.

3.      Schopnosti a skúsenosti s realizáciou projektového manažmentu.

4.      Bezúhonnosť.

5.      Aktívna znalosť slovenského a anglického jazyka, ovládanie iných jazykov výhodou.

6.      Ovládanie PC na pokročilej používateľskej úrovni (Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Internet) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft, ovládanie plánovacích nástrojov výhodou (napr. MS Teams, MS Project, Planner).

7.      Základný prehľad v oblastiach a témach týkajúcich sa začleňovania rozmanitých skupín výhodou.

8.      Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci, inovatívnosť, pohotovosť, proaktívnosť, precíznosť, odolnosť proti stresu, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie, flexibilita.

9.      Organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti, koncepčné a analytické myslenie, tímovosť a schopnosť spolupracovať s rôznymi cieľovými skupinami s rozmanitými potrebami.

Prečo si vybrať nás

Hľadáme človeka, ktorý v spolupráci s ďalšími členkami a členmi tímu bude nielen realizovať rozbehnuté projekty, ale bude sa podieľať aj na identifikácií nových príležitostí a možností a aktívne podporovať proces tvorby stratégií integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.     

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom najneskôr do 22.9. 2022 Inzerát zverejnený dňa 8.9.2022

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii