JUNIOR/ SENIOR Špecialista verejného obstarávania /samostatný odborný referent/ v oddelení verejného

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
samospráva
Bratislava
verejné obstarávanie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1650 EUR/ mes. v prípade juniornej pozície 2000 EUR/mes. v prípade seniornej pozície - v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností je možné priznať aj osobný príplatok
1650 - 2000 €

Náplň práce

Činnosti spojené s procesom verejného obstarávania, s právnym poriadkom upravujúcim oblasť verejného obstarávania a ekonómiou verejného obstarávania

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

2.      Reálna prax v oblasti verejného obstarávania minimálne 3,5 rokov.

3.      Znalosť legislatívy  týkajúcej sa verejného obstarávania, najmä zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania, znalosť  rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie, znalosť procesných pravidiel pri výkone dohľadu na Úrade pre verejné obstarávanie.

4.      Základná znalosť ekonómie verejného obstarávania.

5. Ovládanie Microsoft Word na dobrej a Excel na používateľskej úrovni.

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorým bude zaslané zadanie na vypracovanie, a podľa jeho výsledkov budú pozvaní na stretnutie. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 07.07.2022.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii