IT bezpečnostný technik pre informačné systémy /odborný referent/ na oddelení informatiky

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
IT
Bratislava
verejná správa
security technik
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1600

Náplň práce

1.      Poskytuje technickú podporu a rieši technické problémy komplexného, ale aj operatívneho charakteru s dôrazom na tému kybernetickej bezpečnosti

2.      Rieši kybernetické bezpečnostné incidenty (na diaľku, na mieste u užívateľa)

3.      Prijíma požiadavky na servisné zásahy, preberá zariadenia na opravu, údržbu a technické zhodnotenie, diagnostikuje, lokalizuje a odstraňuje poruchy na zariadeniach

4.      Vykonáva administráciu bezpečnostných informačných systémov

5.      Vykonáva preventívne opatrenia

6.      Vykonáva inštaláciu, konfiguráciu a testovanie bezpečnostných riešení

7.      Spravuje IT prostredia pre koncových užívateľov, aktualizácia systémov, aplikovanie bezpečnostných záplat

8.      Nastavuje a spúšťa bezpečnostné kampane s spolupráci s manažérom kybernetickej bezpečnosti

9.      Správa užívateľských pracovných staníc v oblasti bezpečnostných riešení a nástrojov

10.  Vykonávanie školiacej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti informačných technológií

11.  Koordinácia činnosti dodávateľov informačných systémov pri ich implementácii a prevádzke

12.  Riešenie problémov súvisiacich s infraštruktúrou a s IT problémami užívateľov

13.  Zabezpečuje a podporuje prevádzku informačných systémov z pohľadu informačnej bezpečnosti

14. Vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov          vedúceho oddelenia mestského informačného systému

Koho hľadáme

1.      ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. skúsenosti aspoň 2 roky s prácou na pozícii IT technika (servicedesk) a vzdelanie v príslušnom/príbuznom odbore

3. skúsenosť aspoň 1 rok s prácou súvisiacou s mitigáciou bezpečnostných incidentov

4.      samostatnosť a spoľahlivosť

5. odolnosť voči stresu a časová flexibilita

6.      bezúhonnosť

7.      komunikatívnosť a asertivita

8.      precíznosť a koncepčné myslenie

9.      schopnosť samostatne a koncepčne rozvíjať zverené úlohy

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania, 2. životopis, 3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania, 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: 1. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. 2. Obsadzujeme dve pozíciu, pričom jedna je zástup počas trvania MD/RD. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky prostredníctvom linku najneskôr do 20.10.2022. Inzerát zverejnený dňa: 22.9.2022.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii