Finančný / business analytik alebo analytička pre mestské podniky

Útvar vykonáva akcionársky manažment spoločností vlastnených hlavným mestom Bratislava: Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu, Dopravný podnik Bratislava, Technické siete Bratislava, METRO, Mestský parkovací systém, Bratislavská spoločnosť pre správu majetku
analytik
samospráva
Bratislava
mestské podniky
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
2000 - 1998 €

Náplň práce

 • Analytická, kontrolná a koordinačná činnosť vo vzťahu k podnikom Hlavného mesta SR Bratislavy.

 • Kontrola finančných a investičných plánov a reportov mestských podnikov a analyzovanie potenciálnych úspor.

 • Analyzovanie hodnoty kľúčových investičných projektov.

 • Komunikácia so zástupcami mestských podnikov a internými stakeholdermi (financie, verejné obstarávanie, vedenie mesta).

 • Projektový manažment spoločných iniciatív.

 • Identifikácia a koordinácia synergií medzi podnikmi.

Koho hľadáme

Požadované schopnosti

 • Analytické schopnosti, schopnosť rýchlo pochopiť novú oblasť či tému

 • Proaktívna komunikácia

 • Pokročilá práca s MS Excel, schopnosť rýchlo spracovať a analyzovať dáta

 • Znalosť nástrojov na posudzovanie návratnosti investície (diskontovaný cash flow/súčasná hodnota, ROI/ROE a iné)

 • Schopnosť efektívnej a stručnej prezentácie zistení a dát

Požadované skúsenosti a vzdelanie

 • Skúsenosti s posudzovaním investičných projektov z hľadiska opodstatnenosti, ceny

 • Skúsenosť s prácou vo verejnom sektore výhodou

 • Skúsenosť s rozpočtovaním stavebných projektov výhodou

 • Ekonomické vzdelanie I. stupňa (ekonómia, financie, matematika), prípadne technické vzdelanie (stavebníctvo, IT)

 • Prax v oblasti minimálne 2 roky

Prečo si vybrať nás

Pomôž hlavnému mestu koordinovať činnosť mestských podnikov, ktoré poskytujú kľúčové služby našim obyvateľom a spravujú majetok v hodnote miliardy eur.

Ak ťa baví analyzovať finančné výkazy, nastavovať KPIs, analyzovať náklady, komunikovať s manažmentmi v podnikoch, alebo si vyhrnúť rukávy aj pri projektovom manažmente, budeme radi, keď sa pridáš do nášho Útvaru správy mestských podnikov.

Dodatočné informácie

Požiadavky do výberového konania: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 25.8.2022.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii