>

Asistent/ka sociálnej pomoci na referáte Mestský útulok Hradská

asistent
sociálna práca
Miesto
Hradská 2/B, Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1100

Náplň práce

 • Podieľanie sa na zabezpečovaní riadneho chodu nepretržitej prevádzky Mestského karanténneho zariadenia, vrátane jeho rozšírených funkcií Krízové ubytovanie a Zimný krízový nocľah pre ľudí bez domova,

 • Vykonávanie administratívnych činností spojených s registráciou a vedením evidencie klientov a klientiek,

 • Zaisťovanie základných životných potrieb klientov a klientiek, vrátane klientov a klientiek pozitívnych na ochorenie Covid-19,

 • Zabezpečovanie výdaja stravy, ošatenia a hygienických potrieb klientom a klientkám,

 • Zabezpečovanie starostlivosti o osobnú hygienu klientov a klientiek, ako aj ich okolitého prostredia,

 • Zabezpečovanie starostlivosti o hygienu ubytovacích a kancelárskych priestorov zariadenia,  

 • Plnenie iných úloh na základe rozhodnutí, poverení a požiadaviek vedúceho MÚH, ODBaPĽBD a SSV, súvisiacich s dohodnutým druhom práce,

 • Vykonávanie vyššie uvedených činností v dvojzmennej a nepretržitej prevádzke, s prevahou nočných smien

Koho hľadáme

 1. Ukončené stredoškolské vzdelanie,

 1. Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok,

 1. Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,

 1. Komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, dynamickosť pri plnení pracovných úloh, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s rešpektom, empatiou a porozumením.

 1. Plná znalosť štátneho jazyka,

 1. Užívateľské ovládanie PC  (MS WORD, EXCEL, Internet, atď.) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

 • Prax v sociálnej oblasti

 • Skúsenosti s cieľovou skupinou ľudia bez domova

 • Vzdelanie v humanitných odboroch

 

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Motivačný list /max. dve normostrany/ 3. Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: • Na osobné/ online stretnutie si zamestnávateľ vyhradzuje právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky do 16.02.2023. Zverejnené dňa 19.01.2023

Detaily

 • Študent vysokej školy
 • Študent strednej školy

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
19. 1. 2023