expert analytik/ expertka analytička štrukturálnych politík

Atraktívna práca s dátami Vám umožní detailne a komplexne analyzovať štrukturálne aspekty domácej ekonomiky a rozvíjať Vaše analytické schopnosti. Stretnutia s expertmi na národnej a medzinárodnej úrovni a precízne odborné školenia Vám ponúknu tie najlepšie analytické koncepty, ktoré môžete v práci
štrukturálne politiky
hospodárske politiky
makroekonomické analýzy
centrálne bankovníctvo
menová politika
finančná stabilita
dohľad nad finančným trhom
ekonomická analýza
hospodárska politika
ekonomický výskum
ekonometria
Miesto
Bratislava
Nástup
1. október 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta. V prípade prijatia kandidáta bez skúseností (absolventa) sa základná mzda bude pohybovať od 1465 €.
od 1845 €

Náplň práce

Vypracovávanie špecifických a súhrnných analýz v oblasti štrukturálnych politík.

* Komplexne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje stav a vývoj štrukturálnych politík.

* Samostatne vypracováva súhrnne a parciálne správy o stave a vývoji štrukturálnych politík so zreteľom na trvalo udržateľný rast a konkurencieschopnosť.

* Navrhuje a realizuje analytické postupy na hodnotenie stavu a vývoja jednotlivých oblastí štrukturálnych politík.

* Identifikuje potenciálne riziká vo vývoji štrukturálnych politík a navrhuje odporúčania na ich riešenie.

* Komplexne analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení vlády v oblasti hospodárskych politík.

* Vypracováva odborné analytické materiály pre potreby vrcholového manažmentu NBS a odborné stanoviská k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií, k materiálom postúpeným NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovanie vlády SR.

* Vypracováva strategické analytické materiály a zúčastňuje sa na pracovných rokovaniach o analytických postupoch NBS.

* Zastupuje NBS na rokovaniach so zástupcami MF SR, ŠÚ SR a iných relevantných inštitúcií.

* Zastupuje NBS a plní úlohy vyplývajúce z členstva v pracovných skupinách v ECB a v iných medzinárodných inštitúciách.

Koho hľadáme

Kvalifikačný profil:

* vzdelanie: VŠ 2.stupeň

* zameranie: matematické, ekonomické

* prax v odbore: doktorandský študijný program alebo minimálne 5 rokov praxe v oblasti makroekonomických alebo štrukturálnych analýz, ale zvážime aj šikovných absolventov bez praxe(v tom prípade sa základná mzda bude pohybovať od 1465 €)

Odborný profil:

* aktívna znalosť anglického jazyka vráatane odbornej terminológie

* IT zručnosti: MS Office, ekonometrický softvér (napr. Eviews),

* Vítaná znalosť programov Matlab, Stata, Excel, VBA, R a práce s databázami (SQL) 

* znalosť makroekonómie a štrukturálnych politík,

* znalosť štatistických a ekonometrických metód

* analytické zručnosti

 

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:

* komunikačné a prezentačné zručnosti

* samostatnosť

* spoľahlivosť a zodpovednosť

* orientácia na ciele

* komplexné a koncepčné myslenie

Prečo si vybrať nás

Ponúkame najmä tieto benefity:

* pružný pracovný čas,

* týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,

* 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,

* možnosť získať odmeny za výsledky práce,

* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

* profesijný a odborný rozvoj

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite na link: https://kariera.nbs.sk/477-expert-analytik-expertka-analyticka-strukturalnych-politik. Termín na prihlásenie je najneskôr do 15.9.2021. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov . Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
15. sep 2021

O organizácii

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je NBS súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eur..
Viac o organizácii