Training & HR Specialist

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore IKT a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami a sukromnými firmami ako je ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.
HR
Projektový manažment
trainings
lektor pre cudzincov
Miesto
Bratislava
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plný úväzok, Príkazná zmluva, Mandátna zmluva - živnosť. 2.800 - 3.200 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača. Trvanie pracovného pomeru 9 mesiacov.
2800 - 3200 €

Náplň práce

Pod vedením projektového manažéra bude Training & HR Specialist zodpovedať za:

·        plánovanie, prípravu a realizáciu aktivít projektu na Slovensku a v Moldavsku,

·        realizáciu informačných seminárov (pred-odchodovej, po-príchodovej orientácie) pre účastníkov programu mobility a kurzov medzi-kultúrnych kompetencií pre zamestnávateľov,

·        prípravu a realizáciu aktivít súvisiacich s náborom, prihlásením sa do programu a výberového procesu; kontrolu a skríning zaslaných žiadosti, posúdenie či kandidáti spĺňajú kritéria pre zaradenie do programu,

·        odbornú asistenciu pri zabezpečení príchodu moldavských talentov na Slovensko (asistencia účastníkom programu v procese vybavovania povolenia na pobyt; poskytovanie informácií a poradenstva účastníkom programu počas pobytu na Slovensku - ubytovanie, služby, asistencia pri styku s úradmi štátnej a verejnej správy a iné),

·        výber dodávateľov a koordinácia realizácie jazykových a odborných kurzov po príchode na Slovensko,

·        prípravu komunikačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,

·        podpora slovenských zamestnávateľov  pri mentoringu účastníkov programu mobility na pracovisku,

·        monitoring aktivít, ktoré v projekte realizujú projektoví partneri na Slovensku a v Moldavsku, 

·        prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi,

·        zabezpečenie, vyhotovenie, zber, kontrolu a archiváciu projektovej a podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu v spolupráci s finančným manažérom,

·        analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej študentskej a pracovnej mobility,

·        v koordinácii s riaditeľom EMA zastupovanie organizácie na národných a medzinárodných podujatiach a konferenciách,

·        realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí,

·        odborná asistencia pri príprave nových projektov organizácie,

·        iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

 

Vzdelanie a skúsenosti:

·        vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,

·        minimálne 5 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,

·        minimálne 4 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou s riadením a realizáciou projektov v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja,

·        skúsenosti s prípravou a realizáciou seminárov a školení,

·        skúsenosti s náborom a výberom a skríningom kandidátov na IT pozície,

·        znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,

·        pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

·        schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,

·        vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

·        logické a analytické uvažovanie,

·        zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,

·        doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,

·        aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

·        schopnosť analyzovať a riešiť problémy; výborné organizačné a komunikačné schopnosti,

·        záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity:

·        práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom,

·        možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,

·        príjemné kancelárske priestory v HUBHUB, Nivy Tower

·        možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Prečo si vybrať nás

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.

Znalosť jazyka

  • - AJ - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní: CV a motivačný list v SJ pošlite do 15. mája 2022. Do predmetu emailu uveďte Training & HR Specialist. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30. máj 2022. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 5 mesiacov. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Detaily

  • Profesionál
31. máj 2022

O organizácii

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii