>

Project Assistant – Talent Specialist

Projektový manažment
HR
Miesto
Nivy Tower, Mlynské nivy 5, Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Pracovný pomer: 1300 EUR - 1500 EUR/mesiac. Živnosť: 1900 EUR - 2100 EUR/mesiac. Finálna výška mzdy závisí od skúseností uchádzača
1300 - 1500 €

Náplň práce

Informácie o organizácii

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti zahraničnej študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci a to najmä v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Informácia o projekte

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Ukrajinou/Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce. Projekt trvá 36 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron.

Náplň práce a zodpovednosti

Pod vedením projektového manažéra bude Project Assistant – Talent Specialist zodpovedať za: 

 • prípravu a realizáciu aktivít projektu na Slovensku, Ukrajine a v Moldavsku, 

 • asistenciu pri realizácii informačných seminárov (pred-odchodovej, po-príchodovej orientácie) pre účastníkov programu mobility,

 • prípravu a asistenciu pri realizácii aktivít súvisiacich s náborom, prihlásením sa do programu a výberového procesu;

 • kontrolu a skríning zaslaných žiadosti, posúdenie či kandidáti spĺňajú kritéria pre zaradenie do programu, 

 • asistenciu pri zabezpečení príchodu talentov na Slovensko (asistencia účastníkom programu v procese vybavovania povolenia na pobyt; poskytovanie informácií a poradenstva účastníkom programu počas pobytu na Slovensku - ubytovanie, služby, asistencia pri styku s úradmi štátnej a verejnej správy a iné), 

 • výber dodávateľov a koordináciu realizácie jazykových a odborných kurzov po príchode na Slovensko, 

 • asistenciu s prípravou komunikačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,

 • asistencia pri podpore slovenských zamestnávateľov pri mentoringu účastníkov programu mobility na pracovisku, 

 • prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi, 

 • zabezpečenie, vyhotovenie, zber, kontrolu a archiváciu projektovej a podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu v spolupráci s finančným manažérom, 

 • analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej študentskej a pracovnej mobility, 

 • realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí, 

 • iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

 • Vzdelanie a skúsenosti - vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti spoločenských vied, medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov, 

 • minimálne 1 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov, 

 • minimálne 1 a viac rokov skúseností s manažmentom a realizáciou projektov v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja, 

 • skúsenosti s náborom, výberom a skríningom uchádzačov o zamestnanie (ideálne na IT pozície) výhodou, 

 • skúsenosti s prípravou a realizáciou seminárov a školení

 • Znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou, 

 • pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom), 

 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • logické a analytické uvažovanie, 

 • zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce, 

 • doručovanie výsledkov v stanovených termínoch, 

 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie, 

 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy;

 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity 

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom, 

 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi, 

 • príjemné kancelárske priestory v Nivy Tower 

 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Znalosť jazyka

 • - Anglický jazyk - C1 - pokročilý

Zručnosti

 • - počítačová gramotnosť - pokročilý

Dodatočné informácie

CV a motivačný list v SJ pošlite do 15. januára 2023. Do predmetu emailu uveďte Project Assistant – Talent Specialist. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii
21. 12. 2022