Lawyer - Junior Legal Specialist

špecializácia na pracovné právo
Miesto
Bratislava
Nástup
1. september 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Pracovný pomer 1000 EUR - 1200 EUR/mesiac. Živnosť 1500 EUR - 1700 EUR/mesiac. Finálna výška mzdy závisí od skúseností uchádzača
1000 - 1700 €

Náplň práce

Informácia o projekte:

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom, Moldavskom a Ukrajinou v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce krajín. Projekt trvá 34 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením projektového manažéra a senior právnika bude Lawyer - Junior Legal Specialist na pobytové a pracovné právo - zodpovedať za prípravu a realizáciu nasledovných aktivít: 

 • dohľad nad procesom prípravy, kompletizácie a podávania žiadostí o povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a poskytovanie individuálneho právneho poradenstva zahraničným účastníkom programu Digitálne talenty , 

 • analýza administratívnych povinností zahraničných študentov a pracovníkov na Slovensku vo vzťahu k pobytu a práci v súlade so zákonom o pobyte cudzincov a inými relevantnými právnymi predpismi, 

 • návrh a príprava zmlúv medzi partnerskými stranami realizovaných projektov, 

 • návrh a príprava zmlúv medzi účastníkmi schémy a subjektmi vstupujúcimi do schémy mobility, 

 • komunikácia a rokovanie s externými stranami (napr. riadiacim orgánom, organizáciami štátnej správy, projektovými partnermi a Úradom hraničnej a cudzineckej polície (SR), 

 • príprava podkladov na stretnutia s partnermi, účasť na poradných výboroch, spracovanie záverov a správ zo stretnutí, 

 • správa právnej agendy organizácie, riadenie a vykonávanie právnych úloh v súlade s právnymi predpismi a potrebami organizácie, 

 • asistencia pri vypracovaní projektových správ a príprave nových projektov, 

 • realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí, 

 • iné aktivity vyplývajúce z povahy projektu a činnosti organizácie.

Koho hľadáme

Požadovaná kvalifikácia:

Vzdelanie a skúsenosti: 

 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, výhodou vzdelanie v ďalších oblastiach ako sú medzinárodné vzťahy, ekonómia, a riadenie procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,

 • skúsenosti z oblasti pobytového práva výhodou, 

 • minimálne 1 a viac rokov skúseností so spracovaním odborných a právnych podkladov a zmlúv, 

 • skúseností s realizáciou medzinárodných projektov výhodou, 

 • skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja výhodou,  znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou, 

 • vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom), 

 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1, 

 • odborné využitie právnej angličtiny, písomnej aj ústnej forme, 

 • vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 • logické a analytické uvažovanie, 

 • zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce, 

 • doručovanie výsledkov v stanovených termínoch, 

 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, 

 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie, 

 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy, 

 • záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity 

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom, 

 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov, 

 • príjemné kancelárske priestory v HUBHUB, Nivy Tower 

 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Dodatočné informácie

CV a motivačný list v SJ pošlite do 15. augusta 2022. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Čerstvý absolvent vysokej školy
15. aug 2022

O organizácii

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii