Finance & Administrative Specialist

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore IKT a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami a sukromnými firmami ako je ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.
Financie
administrácia projektov
Miesto
Bratislava
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Hodinová odmena
Práca na skrátený úväzok, 100h/mesiac, Príkazná zmluva, Mandátna zmluva - živnosť. Celková mzda: 1.800 - 2.000 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača. Trvanie pracovného pomeru: 5 mesiacov
18 - 20 €

Náplň práce

Pod vedením riaditeľa a finančného manažéra bude Finance & Administrative Specialist zodpovedať za  administratívne a finančné procesy organizácie:

·        komunikácia s partnermi projektu v súvislosti so zabezpečením povinnej podpornej dokumentácie k výdavkom v rámci pravidelného finančného reportingu,

·        kontrola a analýza partnermi predloženej dokumentácie a posúdenie ich súladu s pravidlami donora,

·        administratívne spracovanie žiadostí o platbu v spolupráci s finančným manažérom organizácie,

·        príprava prehľadu zmlúv externých dodávateľov služieb a fakturovaných hodín v súlade s platnými zmluvami,

·        príprava zmlúv a dodatkov externých dodávateľov služieb organizácie,

·        spracovanie objednávok a obstarávaní v súlade s interným predpisom organizácie,

·        monitoring, zabezpečenie, inventarizácia a údržba kancelárskeho vybavenia a zabezpečenie kancelárskych potrieb v súlade s potrebami organizácie,

·        archivácia účtovnej a projektovej dokumentácie, 

·        kontrola cestovných príkazov, vyúčtovaní služobných ciest a k tomu prislúchajúcich podkladov,

·        kontrola dochádzky a súvisiacich výkazov práce na jednotlivé projekty,

·        iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Koho hľadáme

Požadovaná kvalifikácia:

 

Vzdelanie a skúsenosti:

·        vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v oblasti účtovníctva, administratívy, ekonómie alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti účtovníctva, administratívy alebo financií,

·        minimálne 4 roky skúseností v oblasti administratívy a financií,

·        skúsenosti s finančným manažmentom EÚ projektov je výhodou,

·        znalosť neziskového prostredia alebo operačných programov EÚ je výhodou,

·        minimálne 1 rok skúseností s verejným obstarávaním v zmysle slovenskej legislatívy resp. skúseností s obstarávaním v súlade s pravidlami zahraničných donorov,

·        pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

·        schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,

·        vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

·        logické a analytické uvažovanie,

·        zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,

·        doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,

·        výborné organizačné a komunikačné schopnosti,

·        aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

·        schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

·        záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

·        práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom,

·        možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,

·        príjemné kancelárske priestory v HUBHUB, Nivy Tower

·        možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Prečo si vybrať nás

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.

Znalosť jazyka

  • - - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní: CV a motivačný list v SJ pošlite do 15. mája 2022. Do predmetu emailu uveďte Finance & Administrative Specialist. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30. máj 2022. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 5 mesiacov. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
31. máj 2022

O organizácii

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii