Stážista/ka na divízii stratégie

Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe podnikajúcich vo výrobe obnoviteľnej energie používanej v doprave. Sme dynamická a flexibilná skupina otvárajúca dvere inovatívnym projektom v oblasti mobility.
medzinárodný obchod a vzťahy
obchod a marketing
európske štúdiá
mobilita
Miesto
Leopoldov aj Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
6,50 €/h
Neplatená stáž

Náplň práce

Stážista/stážistka bude sa na divízii stratégie  zúčastňovať na činnostiach oddelenia regulačných vzťahov a strategického marketingu, konkrétne:

-        Tvorba analýz dopravných trhov CEE krajín

-        Tvorba prezentácií a analýz potrebných pre rozvoj podnikateľských činností

-        Príprava prezentácií pre vedenie spoločnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE), zmeny klímy a odpadového hospodárstva (OH)

-        Podkladové analýzy pre prípravu stanovísk v rámci legislatívneho procesu (hlavné oblasti: OZE, energetika, OH,  poľnohospodárstvo)

Koho hľadáme

Ideálny kandidát/ka na stáž:

-        je študent/ka ekonomickej alebo technickej univerzity, resp. študent/ka vysokej školy so zameraním na medzinárodný obchod, európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, manažment alebo obchod a marketing

-        ovláda aktívne minimálne na úrovni B2 anglický jazyk (táto podmienka je kritická)

-        je komunikatívny a zodpovedný človek schopný pracovať samostatne

-        má analytické zručnosti, kritické myslenie a je zameraný na detail, ale zároveň je aj kreatívny

-        predchádzajúca pracovná skúsenosť (stáž, trainee program …)  je vítaná

-        pokročilá práca s MS Office, MS Excel výhodou

Prečo si vybrať nás

Kandidátovi/kandidátke ponúkame na divízii rozvoja v skupine spoločností venujúcej sa obnoviteľnej energii unikátnu skúsenosť z oblasti medzinárodného obchodu, národnej a európskej legislatívy, lokálnej aj medzinárodnej spolupráce výrobných spoločností a ich asociácií, zástupcov štátnych orgánov SR, krajín V4 a EU.

 

Ponúkame najmä príležitosť podieľať sa na zaujímavých aktivitách a jedinečných projektoch pod dohľadom skúsených profesionálov. U nás sa môže stážista/stážistka tešiť na:

-        miesto práce v centre Bratislavy na striedačku s miestom práce priamo pri výrobných závodoch v Leopoldove

-        otvorenú a neformálnu firemnú kultúru

-        pružný pracovný čas a flexibilitu práce

-        finančná kompenzácia na základe skúsenosti, dohodou.

Široká komunikačná sieť v oblasti priemyslu aj orgánoch štátnej správy v sektoroch OZE a životného prostredia.

Znalosť jazyka

  • - Anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • - MS excel - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Kandidátov budeme vyberať na základe CV a motivačného listu v anglickom jazyku. Akékoľvek ukážky z prác sú vítané.

Detaily

  • Študent vysokej školy
Ekonomické a právne vedy

O organizácii

Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v  motorový..
Viac o organizácii