Peer konzultant/peer konzultantka

Hľadáme srdcového človeka, ktorý nás bude inšpirovať. Tak, ako sa Ty naučíš veľa od nás, my sa budeme učiť veľa od Teba. Poď s nami tvoriť pekné veci v téme porúch príjmu potravy. Zmysel svojej práce budeš vnímať každý deň.
peer konzultant
duševné zdravie
psychológia
non-profit
poruchy príjmu potravy
podpora
vzdelávanie
Miesto
Bratislava
Nástup
1. júl 2022
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Mesačná odmena
polovičný úväzok, trvalý pracovný pomer
od 500 €

Náplň práce

Peer konzultant je človek s osobnou skúsenosťou s psychiatrickým ochorením a jej liečbou - v kontexte organizácie Chuť žiť hovoríme o človeku s osobnou skúsenosťou s poruchami príjmu potravy. 

Peer konzultant používa svoju skúsenosť k podpore ďalších klientov a k posilňovaniu ich nádeje k uzdraveniu. Posilňuje nádej nielen v zmysle prázdneho dúfania, ale vieru v to, že i s obmedzeniami, ktoré môžu prameniť z duševného ochorenia, môže človek žiť spokojný a plnohodnotný život. Práve takýto človek môže byť najväčšou inšpiráciou pre tých, ktorí so svojou chorobou bojujú. Je žijúcim dôkazom, že každý sa môže uzdraviť. To je aj hlavné posolstvo peer konzultantov. 

Do nášho multidisciplinárneho tímu hľadáme jedného z prvých slovenských peer konzultantov. Neočakávame predchádzajúcu praktickú skúsenosť s touto pozíciou, nový kolega/kolegyňa u nás absolvuje inovatívne 50-hodinové vzdelávanie vytvorené práve na túto pozíciu. 

Čo očakávame:

✓ skúsenosť s liečbou z porúch príjmu potravy, ktorá zahŕňala čerpanie jednej či viacerých rôznych služieb pomoci (napr. psychoterapiu, medikáciu, psychiatrické vyšetrenie, podpornú skupinu, nutričné poradenstvo atď.) 

✓ vysokú mieru sebauvedomenia, nadhľad a odstup od vlastnej skúsenosti 

✓ príjemné, láskavé vystupovanie

✓ autenticitu, empatiu

✓ chuť učiť sa, vzdelávať sa

✓ rešpekt voči sebe aj klientovi

✓ trpezlivosť

✓ dochvíľnosť, zodpovednosť, zorganizovanosť

✓ otvorenosť novému, nehodnotiaci prístup, prijatie inakosti

Náplň práce:

✓ štúdium metodiky práce, interných predpisov

✓ pravidelná kontrola mailovej schránky a odpovedanie na poštu do 48 hodín

✓ komunikácia s klientmi mailom / telefonicky

✓ organizácia a realizácia individuálnych a / alebo skupinových stretnutí

✓ vypracovávanie zápisov zo stretnutí a komunikácie s klientmi

✓ spolupodieľanie sa na hodnotiacich stretnutiach s členmi multidisciplinárneho tímu a klientom

✓ spolupodieľanie sa na odborných skupinových stretnutiach spolu s ďalším odborníkom (napr stretnutie s rodičmi)

✓ komunikácia a spolupráca s MD tímom, koordinácia činností, účasť na poradách

✓ účasť na pravidelných supervíziách a intervíziách tímu i individuálne

✓ účasť na povinných školeniach

✓ kontinuálne sebavzdelávanie a samoštúdium 

✓ terénna práca 

✓ asistencia a sprevádzanie klienta

✓ dávanie a prijímanie spätnej väzby v rámci tímu

Koho hľadáme

✓ vek minimálne 20 rokov

✓ nadstavbové vzdelanie výhodou (napr. školenia, kurzy, výcvik motivačných rozhovorov, psychologické vzdelanie alebo iné humanitne zamerané vzdelanie…)

✓ dobré komunikačné schopnosti

✓ schopnosť aktívne počúvať

✓ nedirektívnosť

✓ komunikatívnosť, obľuba práce s ľuďmi

✓ príjemné, láskavé vystupovanie

✓ tímovosť (práca v tíme nevyhnutnosťou)

✓ súlad s hodnotami organizácie

✓ viera v uzdravenie a dedikácia k uzdraveniu

✓schopnosť rozprávať o svojej skúsenosti a používať svoj príbeh v záujme klienta (nenavádzať na určité cesty a štýly liečby, nepresviedčať a nebyť invazívny) 

✓ otvorenosť k otázkam a názorom klienta, či iných prístupov

✓ rešpekt voči sebe a voči klientovi

✓ nadhľad nad svojou skúsenosťou

✓ porozumenie svojim kompetenciám a hraniciam a ich neprekračovanie

✓ trestná bezúhonnosť

✓ orientácia v témach porúch príjmu potravy 

✓ možnosť pravidelne dochádzať do priestorov Centra Chuť žiť v Bratislave

✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor :-)

Prečo si vybrať nás

✓ príjemný kolektív

✓ osobnostný rast a kontinuálne vzdelávanie

✓ inovatívne prístupy ku klientom aj k problematike porúch príjmu potravy

✓ multidisciplinarita, ktorá prináša vzájomnú podporu odborníkov z rôznych profesií (na žiadny problém človek nikdy nie je sám)

✓ zmysluplnosť a spätná väzba od klientov a prijímateľov služieb

✓ sloboda v práci

✓ možnosť home office

✓ flexibilná pracovná doba

✓ príjemné priestory a neobmedzené množstvo kávy a čaju

✓ teambuildingy

✓ výnimočná tímová kultúra

Znalosť jazyka

  • - Angličtina - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Ak vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, životopis a motivačný list do 15.5.2022 (vrátane). Vopred ďakujeme za záujem :-)

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
15. máj 2022

Manažér

O organizácii

Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy, ich rodinám a skupinám ohrozeným týmto ochorením (mladí do 30 r., športovci). Naše aktivity zameriavame na prevenciu a podporu v liečbe. Cez sociálne siete, ..
Viac o organizácii