>

Sociálny pracovník v Integračnom programe bývania

Depaul Slovensko patrí už viac ako 15 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova. Našou víziou je spoločnosť, kde má každý miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.
sociálne služby a poradenstvo
housing first
sociálne bývanie
ľudia v núdzi
ľudia bez domova
terénna práca
Miesto
Opavská 24, Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Mesačná odmena
v prípade skráteného úväzku (20 hod./týždeň)
650

Náplň práce

Hľadáme terénneho sociálneho pracovníka, resp. pracovníčku do nášho programu bývania. Jeho/jej úlohou bude:

 • vykonávať sociálne poradenstvo a poskytovať podporu prijímateľom (klientom, ktorými sú ľudia so skúsenosťou so životom na ulicii) sociálnej služby podpora samostatného bývania priamo v bývaní

 • pri práci s klientmi uplatňovať prvky prístupu housing first

 • pracovať v motivovanom a zladenom tíme

 • aktívne vyhľadávať a kontaktovať klientov v ostatných službách organizácie Depaul Slovensko, prípadne ľudí ohrozených stratou bývania v ich prirodzenom prostredí

 • viesť poradenský rozhovor, vrátane špecializovaného poradenstva (ak ako sociálny/a pracovník/čka máš ročnú prax s cieľovou skupinou na akejkoľvek pozícii), resp. základného poradenstva (ak skúsenosti s cieľovou skupinou ešte zbieraš), podľa aktuálnych potrieb klienta

 • prepájať klienta na odborníkov z oblasti duševného zdravia, závislostí a iných podľa individuálnych potrieb klienta

 • podporovať klienta pred, počas a po procese zabývania sa

 • administratívna práca - dokumentácia progresu práce s klientom

 • aktívna účasť na poradách /1xtýždeň/, pravidelných supervíziách /1xmesačne/

Čo je program bývania?

Je to najmladší, neustále sa rozvíjajúci program organizácie Depaul Slovensko. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať sociálne poradenstvo a podporu ľuďom bez prístrešia v cenovo dostupnom bývaní na území Bratislavy, i celého Bratislavského samosprávneho kraja (v rámci sociálnej služby podpora samostatného bývania).

V čom je tento program bývania iný?

Program bývania Depaul Slovensko realizuje pilotný projekt dostupného bývania pre ľudí bez domova s prvkami tzv. housing first. Vďaka tomu budeš mať možnosť spolupodieľať sa na budovaní pre Slovensko vlastného systému podpory ľudí bez domova v samostatnom bývaní. Našimi hlavnými nástrojmi sú zmocňovanie klienta, rešpektovanie klientovho práva voľby a jeho podpora v samostatnosti a preberaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Koho hľadáme

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:

 • absolventa II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca

 • preukázateľná min. jednoročná prax v priamom styku s cieľovou skupinou - ľuďmi bez domova

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie

 • človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup ku klientovi, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách

 • samostatného, rozhodného, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom

 • vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam

 • odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením

Prečo si vybrať nás

Na čo sa môžeš ako sociálny pracovník v Integračnom programe tešiť? V našej organizácii Ti ponúkame:

materiálne výhody, benefity

 • 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave

 • 5% zľava pri nákupe cez zlavomat

 • odmena pri uzatvorení (prvého) manželstva či narodení dieťaťa

 • odmena za odpracované roky

 • odmena v prípade životného jubilea

 • možnosť krátkodobého vypožičania služobného motorového vozidla na súkromné účely v prípade potreby (po uplynutí skúšobnej doby)

 • zaujímavé teambuildingové aktivity

predovšetkým Ti však ponúkame

 • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania

 • možnosť podieľať sa na tvorbe obsahovej náplne a podobe integračného programu bývania

 • individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor)

 • možnosť neustáleho ďalšieho vzdelávania sa v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb

 • zdieľanie skúseností sociálnych pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb

Znalosť jazyka

 • - Anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

 • - aktívny šofér - pokročilý
 • - Microsoft Office 365 - pokročilý

Dodatočné informácie

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova; čo si predstavujete pod pojmom “integrácia ľudí bez bývania” a ktoré princípy z “housing first” prístupu považujete za najdôležitejšie. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Detaily

 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Depaul Slovensko je najväčšia nezisková organizácia v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova od roku 2006. Denne pomáhame viac ako 300 ľuďom v núdzi v teréne, útulkoch, ošetrovni ale i najväčšej..
Viac o organizácii
2. 1. 2023
9. 1. 2023