Senior projektový manažér/manažérka

Creative Industry Košice, n.o. (CIKE) sa zaoberá podporou a rozvojom kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, čím prispievame k udržateľnému mestskému rozvoju.
Projektový manažment
európska únia
projektový manažér
kreatívny priemysel
kultúra
Miesto
Košice
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1500 €

Náplň práce

 • Podieľanie sa na tvorbe krátkodobých, dlhodobých plánov a strategických partnerstiev v súlade s misiou, víziou a základnými hodnotami CIKE a Oddelenia programu

 • Príprava textovej časti návrhu projektu, definovanie rozsahu projektu, priorít, úloh
  a cieľov

 • Skladanie projektového konzorcia a komunikácia s jeho členmi

 • Manažment schválených projektov vrátane prípravy, vedenia, realizácie úloh s ďalšími členmi tímu

 • Kontrola realizácie a napĺňania výsledkov projektu až po jeho ukončenie a schválenie poskytovateľom grantu

 • Riadenie rozpočtu projektu od návrhu štruktúry, zdrojov financovania, sledovanie čerpania až po potrebnú administratívu

 • Príprava PR podkladov k aktivitám pre oddelenie marketingu

 • Produkčná spolupráca na projekte

 • Príprava zmlúv s externými spolupracovníkmi

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu

 • Plnenie operatívnych úloh zadaných manažérom oddelenia

 • Starostlivosť o zahraničné aj lokálne partnerstvá a projekty
  To všetko v súlade s internými štandardmi a postupmi Oddelenia programu CIKE, cieľmi projektu a víziou a štandardmi organizácie

Koho hľadáme

Projektový manažment je tvoj život a nie sú ti cudzie ani podporné schémy ako Creative Europe, Horizon alebo Interreg? Dokážeš niesť zodpovednosť za plnenie plánu, riadenie úloh, rozpočet či komunikáciu s partnermi doma aj v zahraničí?

Programové oddelenie CIKE hľadá človeka, ktorý bude mať na starosti navrhovanie, písanie a realizáciu projektov a aktivít, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál kultúry a kreatívneho priemyslu s dôrazom na zlepšenie kvality života v Košiciach. Zároveň bude pre projektový tím kontaktným bodom, ktorý zabezpečí, aby jednotlivé tímové aktivity zostali v synergii.

VZDELANIE A PRAX

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Microsoft Office 365 - Mierne pokročilý
Výborná znalosť slovenskej gramatiky a štylistiky
Výborná úroveň angličtiny slovom aj písmom (B2)
Požadovaná prax min. 5 rokov na obdobnej pracovnej pozícii
Skúsenosť s písaním a implementáciou projektov v rámci podporných programov EÚ najmä Creative Europe, Interreg
Europe, Erasmus + a Horizon.

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY
Schopnosť doručiť výsledok v požadovanom čase a kvalite
Kreativita, flexibilita asamostatnosť
Komunikatívnosť, schopnosť zvládať výzvy a riešiť problémy
Schopnosť spolupracovať v tvorivom interdisciplinárnom kolektíve

Prečo si vybrať nás

V CIKE nájdeš:

 • Kreatívnu, dynamickú a zodpovednú prácu

 • Mladý a priateľský kolektív

 • Príležitosti pre profesionálny rast

 • Možnosť organizovať si pracovný čas (flexibilný pracovný čas, možnosť využívať prácu z domu)

 • Účasť na podujatiach (Art & Tech Days, konferencie, workshopy, vlastné teambuildingové aktivity)

 • Materiálne benefity (výpočtová technika, potrebné softvérové vybavenie)

Dodatočné informácie

Prihlásiť sa môžeš do 15. mája 2022 zaslaním svojho životopisu a krátkeho motivačného listu.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Creative Industry Košice, n.o. (CIKE) sa zaoberá podporou a rozvojom kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitos..
Viac o organizácii