Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa - widening

Požadované vzdelanie vysokoškolské II. stupňa vysokoškolské III. stupňa pozícia nie je vhodná pre absolventa
Národný kontaktný bod pre program Horizont
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
od 1650 €

Náplň práce

Informácie o pracovnom mieste Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblasti „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ v období rokov 2021 – 2027

Úlohy národného kontaktného bodu:

- Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;

- Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;

- Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;

- Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;

- Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;

- Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;

- Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;

- Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;

- Aktívna účasť v sieťovacích projektoch určených pre rozvoj národných kontaktných bodov vo zverenej oblasti;

- Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Koho hľadáme

PC znalosti – používateľ

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Powerpoint - pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;

- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe;

- priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);

- preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;

- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;

- výbornými prezentačnými schopnosťami;

- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;

- analytickým, logickým a technickým myslením;

- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;

- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;

- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody

Odborný rast, školenia

Pružná pracovná doba

Firemné akcie (športové, spoločenské)

Príspevok na športovanie

Príspevok na DSS

Práca v dynamickom kolektíve

Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú: 1. motivačný list, 2. profesijný životopis vo formáte Europass, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania. Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022. Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore. Adresa spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava Kontakt Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 1. 12.2021 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2022.

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii