Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblasti právnych a finančných otázok

Informácie o výberovom konaní Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú: 1. motivačný list, 2. profesijný životopis vo formáte Europass, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.
Národný kontaktný bod pre program Horizont
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Mesačná odmena
max.40 hod./týždenne
650 - 850 €

Náplň práce

Úlohy národného kontaktného bodu:

- Organizovanie a aktívna účasť na informačných dňoch, prezentáciách, konferenciách,

workshopoch, seminároch a školiacich aktivitách pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie

grantu v oblasti právnych a finančných otázok;

- Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa

(výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam,

tretiemu sektoru) o právnych a finančných pravidlách programu;

- Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a

v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;

- Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou na

základe pozvania z titulu národného kontaktného bodu alebo experta.

Koho hľadáme

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

pozícia nie je vhodná pre absolventa

Zameranie

-

Požadovaná prax

Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej

odbornej úrovni) – nutná podmienka

2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Powerpoint - pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;

- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe,

upravujúcich „Finančné a právne otázky programu“;

- preukázateľná, priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7,

Horizont 2020);

- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti

výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké,

výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;

- výbornými prezentačnými schopnosťami;

- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;

- analytickým, logickým a technickým myslením;

- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch,

procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;

- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;

- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Prečo si vybrať nás

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 1.12.2021.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.1.2022.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022. Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore. Adresa spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava Kontakt Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 1. 12.2021 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2022.

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii