Dátový analytik/ dátová analytička pre oblasť biologických dát

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky.
dátová analýza
biotechnológia
bioinformatika
Miesto
Bratislava
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
od 1650 €

Náplň práce

Analýza genomických dát SARS-CoV-2 a ich vyhodnocovanie (prípadne aj iných patogénov). Vyhodnocovanie bioinformatických analýz, tvorba pravidelných reportov. Sledovanie zastúpenia virálnych kmeňov SARS-CoV-2 na Slovensku, ktoré je nevyhnutné pre vyhodnotenie pandemickej situácie a určeniepatričných opatrení. Nahrávanie genomických sekvencií do medzinárodných databáz. Aplikačná podpora sekvenačných centier. Práca so systémom NarCoS (Národný COVID-19 systém pre sekvenovanie), ktorý zabezpečuje aj zber metadát z epidemiologických systémov a ich párovanie k sekvenačným dátam. Odborná práca na medzinárodných a národných projektoch CVTI SR.

Koho hľadáme

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • flexibilita, proaktivita, kreativita, samostatnosť,

  • komunikačné a organizačné schopnosti,

  • zodpovednosť, nekonfliktnosť, precíznosť,

  • ochota učiť sa nové veci.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

Kreatívna práca v dynamickom kolektíve a príjemnom pracovnom prostredí.

Prílležitosti pre odborný rast avzdelávanie.

Pružná pracovná doba.

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR.

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Žiadosť o prijatie do zamestnania (motivačný list) v slovenskom jazyku zašlite spolu s profesijným životopisom najneskôr do 15.5.2022.Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2022K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači a uchádzačky, ktoréspĺňajú kvalifikačné predpoklady. CVTI SR koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
1. jún 2022

Manažér

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii