>

Projektový manažér národného projektu

Administrácia a riadenie národného projektu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
projektový manažment
eurofondy
administrácia projektov
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
od 1800 €

Náplň práce

Zodpovednosť za projektové riadenie národného projektu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Koordinácia projektových úloh, plánovanie činností, kontrola harmonogramu realizácie, riadenie pracovníkov zapojených do implementácie projektu v súlade so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku, platným systémom finančného riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa a ostatnými platnými metodickými pokynmi a usmerneniami súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ. Príprava monitorovacích správ, komunikácia s Riadiacim / Sprostredkovateľským orgánom. Spolupráca pri príprave projektových návrhov organizácie. Pracovný pomer je na dobu určitú – obdobie implementácie projektu.

Koho hľadáme

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

pozícia nie je vhodná pre absolventa Zameranie, odbor: ekonomické vítané

Znalosti

Jazykové znalosti: anglický jazyk - vítané

Administratívne a ekonomické znalosti: Hospodárska korešpondencia

Počítačové znalosti - používateľ: MS Office - pokročilý

Požadovaná prax

Minimálne kvalifikačné požiadavky: 3 roky prax s výkonom riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Prax s koordinovaním procesov alebo prípravou verejného obstarávania vítaná.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Organizačné a manažérske zručnosti; zodpovednosť; schopnosť určovať priority; komunikačné schopnosti a schopnosť tímovej spolupráce; schopnosť riešiť problémy efektívne, rýchlo a samostatne; iniciatíva; záujem o odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie; skúsenosti v oblasti projektového riadenia.

Prečo si vybrať nás

Iné výhody

mobilný telefón; notebook; príjemné pracovné prostredie; pohyblivá pracovná doba; 5 dní dovolenky navyše; 7 ½ hodinový pracovný čas; podpora odborného rastu a vzdelávania

Dodatočné informácie

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu pošlite e-mailom Váš štruktúrovaný životopis bez fotografie spolu s motivačným listom na kontaktnú adresu (daniela.birova@cvtisr.sk). Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Termín ukončenia predkladania žiadostí: do 31. 03. 2022

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

CVTI SR je národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR. Zabezpečuje implementáciu národných a medzinárodných projektov v oblasti podpory a popularizácie výskumu, vývoja, inovácií a..
Viac o organizácii
16. mar 2022