Dobrovoľnícky projekt Založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
založenie občianskeho združenia
právo
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Min. dĺžka projektu
jednorazovo

Pomôž nám s ...

Potrebujeme človeka, ktorý si vezme na seba zodpovednosť za vytvorenie stanov občianskeho združenia.

Potrebujeme tieto stanovy mať hotové do 18. septembra, aby sme ich do 20. septembra mohli bezchybné odoslať na ministerstvo.

Tieto stanovy potrebujeme tak skoro z toho dôvodu, že 22. októbra máme udalosť v Piešťanoch, a potrebujeme si formalizovať právnu formu na to, aby sme mohli formálne spolupracovať s organizáciami.

Zatiaľ máme ...

Máme u nás v tíme definované vízie, činnosti a ciele swapnito. Taktiež máme definovanú aj organizačnú štruktúru.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Finálnym výstupom očakávame, aby sme 18. septembra mali napísané bezchybné stanovy na založenie občianskeho združenia, ktoré môžeme následne zaslať na ministerstvo.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

swapnito je jedným z TOP 10 finalistov Social Impact Award Slovakia, čo je Európsky inkubátor pre projekty zamerané na sociálne podnikanie.

Tým, že sa pridáš ku nám do tímu zistíš, aké je to rozbiehať sociálny biznis na Slovensku s poskytnutou pomocou od inkubátoru. Taktiež zistíš, ako funguje spúšťanie biznis modelu v oblasti sociálneho podnikania, a ako urobiť takýto model dlhodobo udržateľný.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Tvojou pomocou budeme môcť formalizovať interakciu s inštitúciami, a tým pádom formálne rozbehnúť hospodárenie a podnikanie swapnito.

A teda práve vďaka tvojej pomoci bude možné, aby sa swapnito rozbehlo a získalo právnu formu. Tým pádom budeme schopní taktiež hospodáriť s peniazmi, čo ešte viac akceleruje naše podnikanie - žiadanie o granty, vyberanie vstupného na udalostiach, predávanie vlastných produktov, komercionalizovanie spoluprác a pod.

Preferencie

3 hodín / denne
  • vysokoškoláka
  • stredoškoláka
  • jednorazovo
  • do 3 mesiacov